Wszystko co powinieneś wiedzieć o założeniu firmy transportowej w Niemczech

Wraz z wprowadzeniem w Pakietu Mobilności polscy przedsiębiorcy zaczęli szukać nowych możliwości dla prowadzenia swoich firm transportowych. Jedną z nich jest założenie spółki swojej firmy na terenie Niemiec. Jak wynika ze statystyk, od 2020 roku ilość zakładanych spółek na rynku niemieckim, których właścicielami są Polacy, stale rośnie.

Jeżeli uważasz, że założenie firmy transportowej na terenie Niemiec jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy, to ten artykuł jest dla Ciebie! Przedstawimy w nim wszystko, co powinieneś wiedzieć o założeniu firmy transportowej u naszego zachodniego sąsiada!

Pakiet Mobilności – co to takiego?

Zdaniem Komisji Europejskiej w międzynarodowym prawie transportowym powinny zostać wprowadzone istotne zmiany dotyczące balansu między bezpieczeństwem kierowców, sprawiedliwością społeczną a zrównoważoną gospodarką. Należy także pamiętać, że wszystko musi odbywać się przy jednoczesnej dbałości o gospodarcze i rynkowe potrzeby krajów Unii Europejskiej. 

Pakiet Mobilności jest ustawą mającą na celu poprawę warunków pracy kierowców w UE. Ustawa ta wprowadza zmiany w:

  • wykonywaniu zawodu przewoźnika i dostępu do rynków międzynarodowych,
  • maksymalnym dziennym i tygodniowym czasie prowadzenia pojazdu,
  • minimalnym czasie przerw i okresów odpoczynku (dotyczy to odpoczynku dziennego i tygodniowego),
  • przepisach obsługi tachografów,
  • delegowaniu kierowców w sektorze kontroli drogowych i transportu drogowego.

Pakiet Mobilności wprowadza wiele zmian dla sektora transportu drogowego. Szczególnie zmiany obciążające są dla firm prowadzących przewozy kabotażowe. A czym jest kabotaż? Kabotaż to pojęcie, które wywodzi się od nazwiska włoskiego żeglarza Giovanniego Cabota, a oznacza prowadzenie działalności transportowej poza granicami kraju, w którym znajduje się siedziba firmy. Jedna ze zmian PM dotyczy obowiązku powrotu pojazdów do bazy w kraju macierzystym co osiem tygodni. Oznacza to, że ciężarówki wykonywać będą puste kursy bez załadunków, co nie jest ani ekologiczne, ani ekonomicznie opłacalne. Niespełnienie tego wymogu niesie za sobą potencjalne straty finansowe, ale także konsekwencje w postaci grzywny czy utraty zezwolenia. 

Kolejną ze zmian jest konieczność zapewnienia noclegu dla kierowcy w weekend poza kabiną samochodu. Jest to związane z koniecznością dodatkowego opłacenia hotelu lub motelu. 

Od maja 2022 roku wprowadzony został obowiązek posiadania licencji transportowej przez przedsiębiorców posiadających pojazdy o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Przepis ten obejmuje przedsiębiorstwa wykonujące przewozy międzynarodowe.

Kierowca przekraczając granicę państwa zobligowany jest do wprowadzenia w system znaku państwa, w którym aktualnie się znajduje. W 2023 roku nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być obowiązkowo wyposażone w tachografy piątej generacji. Urządzenia nowego typu będą m.in. automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego.

Do 2026 roku Pakiet Mobilności wprowadzić ma jeszcze wiele zmian, a te dotyczyć będą tachografów i kontroli. 

Pakiet Mobilności szansą polskich firm transportowych na ekspansję na rynek niemiecki

Niepodleganie ograniczeniom kabotażowym oraz brak konieczność powrotu pojazdów to podstawowe korzyści dla polskich firm transportowych, które zarejestrują swoją spółkę w Niemczech.

Mimo wprowadzonych od lutego 2022 roku przepisów Pakietu Mobilności, niemieckie firmy są w komfortowej sytuacji, która umożliwia im wykonywanie większej liczby rozładunków i załadunków. Ma to realny wpływ na różnicę w zarobkach firm z obu rynków – z korzyścią dla firm transportowych zarejestrowanych w Niemczech.   

Powyższe zalety mówią same za siebie – polskie firmy transportowe mają szansę na rynku niemieckim! Teraz tylko czas przejść przez wszystkie etapy założenia firmy w Niemczech – a w tym wesprze Cię oczywiście Connector Germany!

Założenie firmy transportowej w Niemczech

Przede wszystkim zakładając firmę należy postawić sobie pytanie: chcę założyć oddział czy spółkę za granicą? W podjęciu tej decyzji na pewno pomoże Ci nasz artykuł na ten temat.

Kiedy decyzja dotycząca formy firmy za granicą zostanie podjęta, czas na zarejestrowanie firmy transportowej w Niemczech. 

Rozpoczęcie działalności transportowej na terenie Niemiec nie będzie oczywiście możliwe bez licencji transportowej

Aby zdobyć licencję należy dokonać szeregu formalności, a składając wniosek do odpowiedniej izby powinno się być w posiadaniu kapitału początkowego, certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych (niem. Verkehrsleiter) oraz odpowiednich zaświadczeń o:

  • niekaralności (niem. Führungszeugnis). 
  • niezaleganiu z Urzędu Skarbowego (niem. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes),
  • niezaleganiu ze składkami do Kas Chorych (niem. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse).
  • braku zaległości w Kasie Ubezpieczeń Wypadkowych (niem. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft).

Firma Connector Germany specjalizuje się w wsparciu klientów podczas wszystkich etapów działań proeksportowych na rynek niemiecki. Zajmujemy się pomocą w zakładaniu firmy i pozyskiwaniu licencji transportowej. Przedsiębiorco! Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem spółki GmbH i zdobyciem licencji, skontaktuj się z nami.

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved