Jak zdobyć licencję transportową w Niemczech?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Niemczech wydaje się, że nie jest szczególnie trudne. Musisz jednak pamiętać o szczególnych wymaganiach dotyczących firm transportowych. Jednym z nich jest posiadanie licencji. W tym artykule podpowiemy ci, jak zdobyć licencję transportową w Niemczech.

Przed rozpoczęciem starań o licencję transportową musisz odpowiedzieć sobie na pytanie o obszar, na którym ma działać twoja firma. Inna licencja jest wymagana w przypadku świadczenia usług tylko na rynku niemieckim (niem. Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) , a inna wtedy, kiedy chcesz funkcjonować na terenie całej Unii Europejskiej  i krajach zrzeszonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (niem. EU- Lizenz).

Po pierwsze kapitał

Przed złożeniem wniosku o licencję, upewnij się, że posiadasz odpowiedni kapitał własny. Jego wysokość jest uzależniona od posiadanego parku samochodowego. W tej chwili wynosi co najmniej 9 tys. euro za pierwszy pojazd i 5 tys. za każdy następny. Zaświadczenie może wydać ci zarówno doradca podatkowy, z którym współpracujesz, jak i bank, w którym prowadzisz rachunek firmowy. Pamiętaj, żeby zaświadczenie nie było starsze niż rok.

Certyfikat

Drugim ważnym dokumentem jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych (niem. Verkehrsleiter). Dokument ten stwierdza, że ty jako przedsiębiorca posiadasz odpowiednie umiejętności oraz wiedzę, żeby móc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Jeżeli masz już wydany taki certyfikat w Polsce, to zostanie on uznany przez urzędy niemieckie.

Jeżeli jako właściciel przedsiębiorstwa nie masz certyfikatu, musisz zatrudnić osobę, która go posiada i w twoim imieniu będzie zarządzała firmą (niem. Verkehrsleiter). Przy składaniu wniosku dołącz jej certyfikat.

Nieposzlakowana opinia

Kolejnym dokumentem, który musisz przygotować jest zaświadczenie o niekaralności (niem. Führungszeugnis). Jeżeli firma posiada kilku prezesów, takie zaświadczenie powinien przedstawić każdy  z nich. Obowiązkowo powinna przedstawić zaświadczenie również osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie. Podczas płatności za wydanie wniosku należy wpisać “Wniosek o licencję UE”. 

Inne niezbędne dokumenty

Wśród innych zaświadczeń, które powinieneś dostarczyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji na transport drogowy są jeszcze:

  • zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego (niem. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do Kas Chorych (niem. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse). To zaświadczenie będzie konieczne wtedy, kiedy w firmie zatrudnieni są pracownicy. Nie może być ono starsze niż trzy miesiące.
  • zaświadczenie o braku zaległości w Kasie Ubezpieczeń Wypadkowych (niem. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft).

Czasami, w indywidualnych przypadkach, może być wymagana jeszcze dodatkowa dokumentacja. Warto przygotować na przykład listę udziałowców spółki oraz wyciąg z rejestru handlowego (umowy o pracę prezesów).

Podsumowanie

Kiedy starasz się o wydanie niemieckiej licencji transportowej, musisz wykazać, że spełniasz cztery warunki:

  • posiadasz siedzibę w Niemczech,
  • jesteś wiarygodny i nie zalegasz z opłatami oraz podatkami,
  • posiadasz odpowiedni kapitał,
  • dysponujesz właściwymi kwalifikacjami zawodowymi.

Jeżeli zastanawiasz się, jak zdobyć licencję transportową w Niemczech, to my jako Connector Germany zajmujemy się pomocą w jej uzyskaniu. Jeżeli więc chcesz założyć spółkę GmbH, albo inny rodzaj działalności i zdobyć licencję transportową, skontaktuj się z nami. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz współpracy z bankami i kancelariami prawnymi cały proces będzie trwał możliwie krótko. Wszystko po to, byś mógł jak najszybciej zacząć oferować swoje usługi w Niemczech. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! Zadzwoń: +48 791 091 229

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved