Pozyskanie licencji transportowej w 7 krokach

Pozyskanie licencji transportowej jest kluczowe dla prowadzenia komercyjnej działalności przewozowej na terenie całej Unii Europejskiej. Licencja umożliwia wykonywanie przewozów na terenie Niemiec oraz transgranicznych przewozów drogowych z krajami Unii Europejskiej (UE). Licencja transportowa uprawnia również do prowadzenia przewozów z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sprawdź jak w 7 krokach uzyskać licencję transportową i zwiększyć dochód swojej firmy transportowej

Krok 1. Posiadanie firmy transportowej

Posiadanie firmy transportowej w Niemczech jest warunkiem koniecznym w celu uzyskania licencji transportowej. Wymóg ten przekłada się na możliwość rozwoju firmy, ponieważ zgodnie z obowiązującym od lutego 2022 r. przepisami niemieckie firmy mogą wykonywanie większej liczby rozładunków i załadunków. Ma to realny wpływ wpływa na różnicę w zarobkach firm z obu rynków – z korzyścią dla firm transportowych zarejestrowanych w Niemczech. Ponadto firmy te mogą korzystać z preferencyjnych umów leasingowych oraz dofinansowań mających na celu unowocześnienie floty i warunków pracy kierowców.    

Krok 2. Analiza perspektyw proeksportowych

Zakładając działalność w Niemczech należy dokonać analizy perspektyw prorozwojowych dla planowanej firmy transportowej. Do głównych zadań na tym etapie będzie określenie profilu działalności oraz podjęcia decyzji odnośnie założenia spółki lub oddziału. Istotnym dla rozwoju firmy będzie również lokalizacja siedziby firmy. 

Krok 3. Koordynacja działań formalno-prawnych

Posiadając niezbędną wiedzę dotyczącą otwarcia nowej firmy, następuje jeden z najintensywniejszych etapów prac związanych z pozyskaniem licencji transportowej. Etap ten polega na koordynacji działań formalno-prawnych umożliwiających w możliwie najkrótszym czasie rozpoczęcie działalności transportowej w Niemczech. W kompletowaniu dokumentacji, organizacji spotkań oraz składaniu wniosków w odpowiednich urzędach Connector Germany wspiera swoich klientów. Nasza firma gwarantuje optymalizację czasu oczekiwania, prawidłowe przygotowanie wszystkich etapów zakładania spółki oraz pozyskiwania licencji transportowej. W ramach współpracy przeprowadzany jest również onboardingu na rynku docelowym.  

Krok 4. Potwierdzenie kompetencji zawodowych

W celu uzyskania licencji transportowej niezbędnym jest poświadczenie kompetencji zawodowych. Zapytaj nas o szczegóły.

Krok 5. Poświadczenie stabilności finansowej

Poświadczenie stabilności finansowej jest wymagane od przedsiębiorców ubiegających się o licencję transportowej. W przepisach dotyczących zabezpieczenia kapitału i rezerw od maja 2022 roku wymagane są zabezpieczenia kapitału ze względu na rodzaj posiadanej floty. Dla przedsiębiorców posiadających pojazdy o DMC od 2,5 do 3,5 tony należy wykazać za każdy rok, kapitał i rezerwy :

 • 1 800 EUR za pierwszy używany pojazd,
 • 900 EUR za każdy dodatkowy używany pojazd.

Dla przedsiębiorców dysponujących pojazdami o DMC większej niż 3,5 tony należy wykazać się kapitałem lub rezerwą w wysokości co najmniej:

 • 9 000 EUR za pierwszy używany pojazd,
 • 5 000 EUR za każdy dodatkowy używany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie większej niż 3,5 t,
 • 900 EUR za każdy dodatkowy używany pojazd samochodowy lub zespół pojazdów, o DCM od 2,5 t, do 3,5 t.

Krok 6. Poświadczenie osobistej rzetelności

Poświadczenie osobistej rzetelności jest istotnym elementem w procesie składania wniosku o uzyskanie licencji transportowej. Do poświadczenia tego wymagane są zaświadczenia przedstawiające przedsiębiorcę jako wiarygodnego i uczciwego, wśród nich znajdują się wyciągi z Centralnego Rejestru:

 • Federalnego, 
 • Ruchu Drogowego,
 • Handlowego.

Krok 7. Dodatkowa dokumentacja

W procesie pozyskania licencji transportowej przedsiębiorca może zostać poproszony również o dodatkowe dokumenty, jest to kwestia indywidualna. Najczęściej wymaganymi zaświadczeniami są:

 • lista udziałowców firmy,
 • świadectwo prawa jazdy,
 • pełna lista pojazdów i ich rejestracji

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved