Prognozy dla branży transportowej

W najbliższych latach spodziewany jest znaczny wzrost branży transportowej w Europie. Związany jest on nie tylko ze zwiększeniem tonażu przewożonych towarów. Jest także kilkoma innych czynników. Wśród nich jest również Pakiet Mobilności.

W ciągu najbliższych lat polskie firmy transportowe będą rozwijały się bardzo dynamiczne. Wprowadzony przez Unię Europejską Pakiet Mobilności, w opinii wielu przedsiębiorców jest zagrożeniem dla ich biznesów. W rzeczywistości okaże się jednak bodźcem do dalszego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne.   

Wzrost

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach tonaż przewożonych towarów będzie rósł. Transport drogowy do roku 2022 wzrośnie do 1,44 mld ton. Stanowi to wzrost na poziomie 5,3% rocznie. Taki wzrost zapotrzebowania na przewozy drogowe jest szansą dla przedsiębiorców na rozwój. Przykładowo może odbywać się poprzez zakładanie spółek i filii w krajach znajdujących się na zachód od naszej granicy. Wcześniej pisaliśmy już o tym, że jednym z najlepszych miejsc do założenia rozpoczęcia działalności poza Polską są Niemcy.

Reorganizacja

Zmiany wprowadzone w prawie unijnym spowodują wzrost kosztów działalności firm i zamianę profilu ich działalności z transportu międzynarodowego na krajowy. Z drugiej jednak strony firmy, które zdecydują się na internacjonalizację swojej działalności, zyskają nowe możliwości rozwoju. To jest także szansa dla małych przewoźników, którzy boją się konkurencji wielkich firm przewozowych. Dla nich inwestycja w założenie działalności gospodarczej na przykład w Niemczech może być wielkim krokiem w rozwoju.

Niedobór kierowców

Przedstawiciele branży transportowej mówią o braku na rynku kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Paradoksalnie, zwiększenie kosztów związanych z wprowadzeniem Pakietu Mobilności, a więc i kosztów zatrudnienia, przyciągnie do zawodu ludzi, którzy będą chcieli dobrze zarobić. Dobrze opłacany kierowca będzie chciał pracować i zdobywać nowe umiejętności potrzebne w zawodzie, aby pracę utrzymać i mieć szansę rozwoju.

Digitalizacja

Cyfryzacja i automatyzacja jest nieuchronna. Narzędzia cyfrowe usprawnią i zredukują koszty także w transporcie lądowym. Warto inwestować w nie, bowiem brak cyfrowych inwestycji, chociażby w logistyce, będzie skutkował tak naprawdę zastojem, jeżeli nie cofaniem się w rozwoju firmy. Digitalizacja jest też związana z dostosowaniem się do potrzeb współczesnego klienta, który za pomocą cyfrowych narzędzi może lepiej współpracować z firmą transportującą jego towary.

Industrializacja

Zmiany będą zachodzić także w samym transporcie. Testy samochodów autonomicznych, które mogą zacząć być szerzej spotykane na europejskich drogach po roku 2025, są tylko przykładem. Teraz już można spotkać, szczególnie w Niemczech, samochody z napędem LNG/CNG. Wymiana taboru może nie nastąpić w najbliższym okresie, ale trzeba pamiętać o tendencji do niskoemisyjności pojazdów mechanicznych i testowaniu nowych rodzajów napędu. Bycie o krok z nowinkami, to tak naprawdę bycie o kilometr przed konkurencją.

Pakiet Mobilności szansą

Zmiany na rynku europejskim zachodzą nieubłaganie. Wykorzystanie ich dla rozwoju i traktowanie jak szansę, a nie jako zagrożenie, to klucz do sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie. Taką szansą jest też założenie działalności gospodarczej w Niemczech i prowadzenie tam firmy transportowej. Pakiet Mobilności może okazać się mobilizujący dla tych firm, które wahały się do tej pory z internacjonalizacją swojej działalności.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Artykuł powstał w oparciu o raport: „Transport przyszłości – Raport o perspektywach transportu drogowego w Polsce w latach 2020-2030

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved