Działalności transportowa w Niemczech – spółka czy oddział?

Polska a rynek niemiecki 

Działalność polskich firm na rynkach zagranicznych corocznie zwiększa swój udział. W porównaniu do poprzedniego roku 3,4% (źródło: GUS)  więcej firm otworzyło oddział za granicą.  W Europie istnieje cztery tysiące oddziałów z polskim kapitałem. 

Dlaczego warto otworzyć siedzibę firmy transportowej w Niemczech?

Podstawową przyczyną poszukiwania alternatywnych siedzib firm są wchodzące zmiany prawne dotyczące Pakietu Mobilności. Jedną z destynacji ekspansji przedsiębiorstw jest rynek niemiecki. Znany jest on z dużego zapotrzebowania na usługi transportowe oraz niewystarczającą liczbę lokalnych usługodawców. Z tego powodu jest on wybierany zaraz po Polsce jako druga lokalizacja, co wpływa na zwiększenie potencjał rozwoju firmy. Zmiany obowiązujące od roku 2022, wynikające z Pakietu Mobilności, ułatwią funkcjonowanie firmom GmbH z siedzibą w Niemczech ze względu na:

  •  konieczność powrotu pojazdów wykorzystywanych do przejazdów transgranicznych do siedziby państwa raz w miesiącu. ( Obsługując niemieckie firmy i mając bazę w Niemczech oszczędzamy koszty. ) 
  • dopuszczalną liczbę przewozów kabotażowych,  po przekroczeniu których musi nastąpić „okres przerwy” trwający cztery dni.  (Mając siedzibę w Niemczech unikamy kabotażu.) 

Kolejnym argumentem jest również wysokość zarobków firm. Wielu przedstawicieli firm transportowych wskazuje, że otrzymują niższe ceny niż przewoźnicy niemieccy.

Zanim jednak zdecydujemy na otwarcie spółki lub oddziału musimy podjąć kilka kluczowych decyzji odnośnie naszej działalności. Warto wtedy skonsultować się z naszym doradcą podatkowym i poznać szacowane koszty zatrudnienia kierowców. 

Jak wybrać odpowiednią formę działalności transportowej w Niemczech? 

Pierwszym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać w procesie podejmowania decyzji o otwieraniu firmy w Niemczech jest liczba potencjalnych przewozów i świadczonych usług. Dla wielu naszych  klientów, częstym argumentem jest obsługa niemieckiego kontrahenta i chęć rozbudowania współpracy z nim. Często to niemieckie firmy proponują więcej zleceń i zachęcają do założenia  GmbH. 

Jeśli nasza działalność opiera się na rynku polskim, a okazjonalnie podejmowane są działania na terenie Niemiec to działanie takie może być nieopłacalne. Oczywiście zawsze jest możliwość wdrożenia projektu internacjonalizacji firmy na rynek niemiecki. Otwarcie spółki lub oddziału firmy transportowej w Niemczech wiąże się z tworzeniem struktur, biura, zasobów oraz zatrudnienia pracowników. Zakres naszego zaangażowania w tworzenie siedziby firmy jest zależny od typu działalności na jaki się zdecydujemy. Wsparcie w podjęciu decyzji o rozwoju i wybraniu optymalnej formy i miejsca może pomóc Tobie nasza firma oferująca konsultacje prawno-podatkowe oraz opiekę biznesową.

Oddział a spółka firmy transportowej w Niemczech

Oddział jest częścią głównego przedsiębiorstwa ale wykazuje przy tym pewną niezależność

Za tym, żeby otworzyć w Niemczech oddział firmy przemawiają nieco mniejsze wymogi formalne. Przy określonych limitach obrotu należy sporządzić tylko rachunek przychodów i rozchodów (niem. Einnahmenüberschussrechnung). Nie trzeba też sporządzać rocznego sprawozdania finansowego z załącznikami, jak w przypadku GmbH. W ten sposób ma ona również więcej uprawnień w zakresie podziału zysków na określone lata, w których płatności są wstrzymywane lub przyspieszane.

Jednak z drugiej strony, przeciwko  zakładaniu działalności w formie oddziału przemawia to, że jeżeli jest to oddział wpisany do rejestru handlowego, wszystkie zmiany prawne dotyczące spółki w Polsce muszą być również wpisane do niemieckiego rejestru handlowego. W przeciwnym razie koszty administracyjne są podobne do kosztów administracyjnych GmbH. Główną wadą takiego rozwiązania jest to, że spółka w Polsce ponosi bezpośrednią i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania oddziału. Ze względu na powiązania polskiej spółki z jej oddziałem, może się okazać, że mały błąd może być kosztowny dla jej działalności. 

Oddział musi posiadać odrębny lokal, który jest miejscem prowadzenia działalności, szczególnie gdy chcemy się starać o licencję transportową w Niemczech. Przedstawiciele spółki mogą zawierać umowy, a wszystkie nabywane prawa i obowiązki stają się prawami i obowiązkami głównego przedsiębiorstwa.

Oddział nie posiada własnego majątku, a jego działalność musi mieścić się w ramach działalności przedsiębiorstwa głównego. Ze względu na lokalizację głównej siedziby w stosunkach wynikających z prawa spółek stosuje się prawo polskie, natomiast w czasie rejestracji działalności, czy w kwestii podatkowej podlegają prawu niemieckiemu i proces związany z rejestracją oddziału wygląda bardzo podobnie i ma  te same koszty co otwarcie oddzielnej spółki z oo (niem. GmbH) 

Natomiast otwarcie spółki transportowej na terenie Niemiec (GmbH) daje realną korzyść tj.  ograniczenie odpowiedzialności do jej majątku i dobra reputacja w transakcjach handlowych w Niemczech. GmbH wymagany jest minimalny kapitał zakładowy, który wynosi 25.000  euro. jak również notarialne poświadczenie umowy spółki (niem. Satzung). 

W przypadku likwidacji spółki ponoszone są wyższe koszty. Związane jest to z tym, że spółka może zostać zlikwidowana dopiero po około roku blokady, podczas której wszystkie zobowiązania wobec osób trzecich zostaną spłacone. 

Jako Connector Germany proponujemy kompleksową pomoc w założeniu spółki lu oddziału firmy w Niemczech i wsparcie na początku jej działania. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak wejść na rynek niemiecki ze swoją firmą.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved