Wsparcie de minimis dla firm transportowych na rynku niemieckim

Jeżeli prowadzisz, albo zamierzasz prowadzić firmę transportową w Niemczech, możesz uzyskać wsparcie finansowe de minimis dla swojej działalności.

Działając na rynku niemieckim i mając założoną działalność gospodarczą w Niemczech, masz możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys. euro do każdego samochodu ciężarowego. Warunkiem jest tutaj oczywiście założenie firmy, np. spółki GmbH. Cały proces zakładania firmy po zachodniej stronie Odry opisaliśmy w innym artykule.

Pomoc de minimis jest wsparciem państwa członkowskiego Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc ta, w myśl rozumienia prawa, jest na tyle mała (oczywiście dla państwa, a nie dla pojedynczego przedsiębiorcy), że nie wymaga od państwa członkowskiego zgłaszania jest do komisji Europejskiej. Istotnym warunkiem otrzymania wsparcia jest fakt, że nie będzie ono zagrażało wolnemu rynkowi i konkurencji.

Trzy obszary pomocy

Musimy pamiętać, że pomoc de minimis powinna być przeznaczona na konkretny cel i nie można jej wydać w sposób dowolny. Zasadniczo może być ona wykorzystana w jednym z trzech obszarów.

Pierwszy z dozwolonych obszarów wykorzystania dotacji związany jest z wydatkami powiązanymi z posiadanymi pojazdami. Drugi obszar to wsparcie de minimis dla działań powiązanych z pracownikami. Z kolei trzeci obszar obejmuje wszelką pomoc finansowa związaną z poprawą efektywności działalności przedsiębiorstwa.

W grudniu 2020 roku, tak jak napisaliśmy wcześniej, dofinansowanie dla jednego samochodu ciężarowego wynosi 2 tys. euro. Istnieje tutaj jednak limit możliwych do pozyskania pieniędzy. W ciągu roku jedno przedsiębiorstwo transportowe może uzyskać kwotę wsparcia nie większą niż 33 tys. euro., natomiast w ciągu trzech lat nie może ono przekroczyć 100 tys. euro. Niewątpliwie warto więc wystąpić o wsparcie, które może w rzeczywisty sposób wpłynąć na rozwój firmy transportowej w Niemczech.

Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że pomoc de minimis nie jest sposobem na ratowanie przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej. Jej celem jest przede wszystkim pomoc w rozwoju firmy. Z tej pomocy nie mogą więc skorzystać przedsiębiorcy, którzy borykają się z kłopotami finansowymi.

Formy wsparcia de minimis

Samo wsparcie może przybierać różne formy. Oprócz bezzwrotnych dotacji, może to także być większy limit jednorazowej amortyzacji, czy też umorzenie podatków. Pieniądze można wydać też na szkolenia pracowników i co najważniejsze, na inwestycje.

Jeżeli interesuje cię wsparcie de minimis dla twojej niemieckiej firmy z chęcią pomożemy ci we wszelkich sprawach formalnych. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved