Wsparcie eksportu dla polskich przedsiębiorców – dofinansowania

Eksportowanie to szansa na rozwój, ale także wyzwanie. Dla polskich przedsiębiorców istnieją jednak konkretne narzędzia wsparcia, które mogą uczynić ten proces bardziej dostępnym i efektywnym. Dzięki corocznym przedsięwzięciom promocyjnym wspieranym ze środków krajowych, przedsiębiorcy mają szansę zdobyć wsparcie finansowe na różne aspekty ekspansji zagranicznej. W tym wpisie prezentujemy możliwości, jakie oferuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Instrumenty wsparcia eksportu: Kluczowe informacje

 • Rodzaje przedsięwzięć objętych wsparciem:
  • Branżowe przedsięwzięcia promocyjne
  • Organizacja wydarzeń wspierających eksport
  • Realizacja projektów wydawniczych promujących eksport
  • Uzyskanie certyfikatu wyrobu dla rynków poza Unią Europejską
 • Forma wsparcia:
  • Dofinansowanie w formie dotacji
  • Pomoc publiczna de minimis
 • Termin składania wniosków:
  • Od 20 grudnia roku poprzedniego do 31 października roku realizacji przedsięwzięcia
 • Adres składania wniosków:
  • Elektronicznie przez e-PUAP, zatytułowane „Wniosek de minimis – promocja eksportu”

Kto może skorzystać?

Wsparcie jest adresowane do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce.

Jak skorzystać?

 • Wnioskowanie:
  • Wnioski należy składać przed terminem realizacji projektu.
  • Rozpatrywanie wniosków do wyczerpania środków dostępnych w danym roku.
 • Miejsce składania wniosków:
  • Elektronicznie do urzędu obsługującego ministra ds. gospodarki.
 • Dodatkowe informacje:
  • Faktury w językach obcych wymagają czytelnego opisu i tłumaczenia.
  • W przypadku organizacji wydarzeń – udział może być dotowany do 2 dni przed i 2 dni po ich realizacji.

Branżowe przedsięwzięcia promocyjne

Udzielane są dotacje na:

 • Wynajem powierzchni wystawienniczej
 • Transport i ubezpieczenie eksponatów
 • Zabudowę stoiska
 • Rejestrację na targach
 • Media dotyczące wynajmowanej powierzchni

Limit i intensywność pomocy

 • Całkowita kwota pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 • Limit pomocy dla przedsiębiorcy na jedno przedsięwzięcie wynosi 25 000 złotych.

Kryteria oceny merytorycznej

 • Branża i specyfika działań promocyjnych
 • Zamierzone efekty realizacji przedsięwzięcia
 • Zaangażowanie partnerów zagranicznych
 • Informacja ekonomiczno-handlowa PAIH na temat rynków zagranicznych
 • Budżet i adekwatność wydatków

Podsumowanie

Dostępne instrumenty wsparcia eksportu są skonstruowane tak, aby wspomagać polskie przedsiębiorstwa w zdobywaniu światowych rynków. Przedsiębiorcy powinni dokładnie zaznajomić się z wymaganiami i terminami składania wniosków, aby efektywnie wykorzystać te szanse na rozwój swojej działalności na arenie międzynarodowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport (Dz. U. poz. 2474).

Zastanawiasz się nad promocją działalności Twojej firmy na rynkach europejskich? Connector Germany wspomoże Cię w dokonaniu odpowiedniego wyboru!

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved