Najnowsze trendy na rynku pracy w 2023 według raportu PARP

W dynamice zmieniającego się rynku pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Listopad 2023”, ukazujący kluczowe trendy kształtujące współczesne środowisko zawodowe w Polsce i Europie.

Stabilność na polskim rynku pracy

W listopadzie 2023 Polska utrzymuje stabilną stopę bezrobocia na poziomie 5,0%. Plasuje ją to wśród krajów z najniższym wskaźnikiem w Unii Europejskiej. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. o 2,2% w porównaniu do września tego samego roku podkreśla dobrą kondycję rynku pracy.

Nowości na rynku pracy

Raport PARP wskazuje, że aktualne trendy w ofertach pracy obejmują różnorodne benefity, z dominacją szkoleń (83%) i pakietów medycznych (68%). Aplikowanie poprzez smartfony (77%) i laptopy (59%) staje się normą, podobnie jak oczekiwanie informacji o widełkach płacowych (81%). Również zwraca uwagę rosnąca otwartość na różnorodność i współpracę z osobami o różnych poglądach.

Przemiany zatrudnienia w Europie

Pakiet klimatyczny „Fit for 55” zakłada istotne modyfikacje w układzie zatrudnienia w UE, z prognozowanym wzrostem miejsc pracy w sektorze budownictwa i usług. W kontekście pandemii, praca zdalna staje się powszechniejsza, a umiejętności miękkie zdobywają na znaczeniu.

Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy

Sztuczna inteligencja (SI) budzi mieszane uczucia. Z jednej strony, przyczynia się do równości, rozwoju osobistego i inkluzywności społeczeństwa, a z drugiej strony, może prowadzić do utraty miejsc pracy i wzrostu dezinformacji. Jednakże, umiejętności związane z obsługą SI stają się kluczowe w poszukiwaniu nowych talentów.

Przedsiębiorcy 50+

Raport PARP poświęca także uwagę przedsiębiorcom powyżej 50. roku życia. W Polsce, 23% tej grupy prowadzi własną działalność, co przewyższa średnią UE (18%). Motywacje do prowadzenia firmy to głównie potrzeba niezależności (71%) i wykorzystanie doświadczenia zawodowego (69%).

Raport PARP rzuca światło na obecne wyzwania i możliwości na rynku pracy w Polsce i Europie. Zmieniające się trendy, rozwój technologii, a także starzejące się społeczeństwo, wymagają elastyczności i adaptacji zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Bieżąca sytuacja na rynku pracy stanowi jednocześnie wyzwanie i szansę na kształtowanie bardziej efektywnych i zrównoważonych modeli zatrudnienia.

Zastanawiasz się nad rozszerzeniem działalności Twojej firmy na inne stabilne rynki europejskie? Connector Germany wspomoże Cię w tym wyborze! 

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved