Co należy wiedzieć o VerpackG?

Ustawa o opakowaniach, w skrócie VerpackG, to niemiecki akt prawny regulujący zasady i przepisy dotyczące opakowań i usuwania odpadów opakowaniowych. Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o opakowaniach (VerpackV). Celem VerpackG jest:

  • zmniejszenie wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko,
  • promowanie wykorzystania materiałów nadających się do recyklingu
  • zapewnienie udziału wszystkich zaangażowanych stron – producentów, sprzedawców detalicznych i konsumentów – w przyjaznej dla środowiska utylizacji.

Najważniejsze założenia ustawy

Rozszerzona odpowiedzialność producenta: VerpackG wprowadza koncepcję rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Oznacza to, że producenci i dystrybutorzy opakowań są odpowiedzialni za właściwą zbiórkę, sortowanie i recykling swoich odpadów opakowaniowych.

Uczestnictwo w systemach dualnych: Firmy, które wprowadzają opakowania na rynek muszą zarejestrować się w systemie dualnym. Dodatkowo firma musi partycypować w kosztach zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Licencjonowanie i raportowanie: Firmy muszą licencjonować swoje opakowania w systemie dualnym. Są także zobowiązane składać roczne raporty dotyczące ilości opakowań wprowadzonych na rynek.

Kwoty recyklingu: VerpackG ustala kwoty recyklingu, które muszą zostać osiągnięte. Producenci i dystrybutorzy są zobowiązani do zapewnienia, że określony procent ich opakowań jest poddawany recyklingowi.

Obowiązek etykietowania: Opakowania muszą być oznaczone Zielonym Punktem lub innym znakiem wskazującym, że firma uczestniczy w Systemie Dualnym i że opakowania są prawidłowo utylizowane.

Sankcje: Nieprzestrzeganie przepisów VerpackG może skutkować surowymi karami i grzywnami.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój: VerpackG pomaga zmniejszyć wpływ odpadów opakowaniowych na środowisko. Ustawa promuje wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w celu ochrony zasobów naturalnych.

Ważne jest, aby firmy i konsumenci byli świadomi i przestrzegali przepisów VerpackG. Celem jest zapewnienie, że odpady opakowaniowe są odpowiednio zbierane, sortowane i poddawane recyklingowi. Zaleca się uzyskanie informacji od właściwych organów lub ekspertów na temat szczegółowych wymogów i obowiązków wynikających z VerpackG. Znajomość przepisów pozwoli uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

Twoja firma myśli nad rozszerzeniem swojej działalności o rynek niemiecki? Nasze doświadczenie i ilość zadowolonych klientów pokazuje, że jesteśmy idealnym ekspertem, który pomoże osiągnąć ten zamierzony cel!

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved