Dotacje unijne dla przedsiębiorstw w ramach ścieżki SMART

Od 21 lutego 2023 roku małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa, które zarejestrowane są i prowadzą działalność na terenie Polski, będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jak podają źródła, pula środków to aż 2,8 miliarda euro.

Na czym polega konkurs?

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorców oraz ich konsorcjów w zakresie innowacji minimum na skalę krajową. Wsparcie dotyczy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Pieniądze przeznaczone mogą być na wytworzenie nowego lub znaczące ulepszenie istniejącego już produktu, usługi lub procesu biznesowego.

Wniosek – co powinieneś wiedzieć?

Regulamin konkursu umożliwia ujęcie w jednym wniosku różnych modułów inwestycji. Wszystko to zależy od potrzeb firmy. 

Co przedsiębiorca powinien ująć we wniosku?

MŚP muszą ująć obowiązkowo we wniosku:

 • moduł dotyczący prowadzenia prac B+R (badawczo-rozwojowych)
 • lub wdrożenia innowacji w wyniku prac B+R.

Dostępne moduły w ścieżce SMART

 • prace badawczo-rozwojowe B+R 
 • wdrożenie innowacji
 • rozwój infrastruktury B+R
 • internacjonalizacja 
 • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • cyfryzacja przedsiębiorstw 
 • „zazielenianie” przedsiębiorstw

Jakie będą możliwe koszty oraz wysokość dofinansowania w ramach modułów?

Jeżeli chodzi o moduł “prace badawczo-rozwojowe B+R” do kosztów należą: 

 • wynagrodzenia
 • podwykonawstwo badawczo-rozwojowe
 • aparatura badawcza
 • elementy prototypu
 • surowce, materiały

Jak wysokie dofinansowanie otrzymają przedsiębiorstwa?

Dofinansowania są przewidziane dla dwóch grup: MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Wykorzystać je będzie można przy badaniach przemysłowych:

 • dla przedsiębiorstw MŚP: 60%-80%
 • dla dużych przedsiębiorstw: 50-65%

oraz przy pracach rozwojowych:

 • dla przedsiębiorstw MŚP: 35%-60%
 • dla dużych przedsiębiorstw: 25-40%

Moduł B+R musi obejmować co najmniej 20% kosztów projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.

Jakie koszty i dofinansowanie przewidziane są dla wdrożenia innowacji?

Do rodzajów kosztów w tym module zaliczyć można:

 • nieruchomości
 • prace budowlane
 • środki trwałe (jak na przykład maszyny, urządzenia, linie produkcyjne)
 • WNiP (między innymi oprogramowanie, licencje itd.)

Ile wynosić będzie wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania ustalona zostanie na podstawie mapy pomocy regionalnej. Wszystko zależy od lokalizacja i wielkość przedsiębiorstwa. W ramach tego modułu część otrzymanego wsparcia przewidziana jest jako dotacja warunkowa. Oznacza to, że po 4 latach od zakończenia projektu w zależności od wysokości przychodów uzyskanych z wdrożenia innowacji, przedsiębiorca będzie musiał spłacić odpowiednią część zwrotnej dotacji.

Co dotacja warunkowa oznacza dla przedsiębiorstw?

W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, które zrealizują w 100% wskaźniki sprzedażowe, będą one zobowiązane do zwrotu dotacji na poziomie 5% części zwrotnej dotacji, czyli 50% otrzymanego dofinansowania.

Jeżeli chodzi o średnie przedsiębiorstwa – zrealizowanie w 100% wskaźników sprzedażowych wiązać się będzie ze zwrotem dotacji na poziomie 5% części zwrotnej dotacji, czyli 60% otrzymanego dofinansowania.

Z kolei duże przedsiębiorstwa – MŚP przy realizacji 100% wskaźników sprzedażowych zobligowane będą do zwrotu dotacji na poziomie 10% części zwrotnej dotacji, co stanowić będzie 70% otrzymanego dofinansowania.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem większej ilości informacji, skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved