Czym jest Berufsgenossenschaft?

Berufsgenossenschaft (pol. Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych) jest instytucją ustawowego ubezpieczenia wypadkowego. Przedsiębiorca zaraz po założeniu firmy jest zobligowany do rejestracji w odpowiedniej kasie branżowej. Te spółdzielnie zawodowe klasyfikowane są według branż.

W tym artykule dowiesz się czym jest Berufsgenossenschaft (skrót: BG), jak zarejestrować firmę w danej kasie branżowej oraz co dzieję się po rejestracji firmy.

Czym jest Branżowa Kasa Ubezpieczeń (niem. Berufsgenossenschaft)?

Branżowe Kasy Ubezpieczeń Społecznych w Niemczech są instytucjami ubezpieczeniowymi od następstw nieszczęśliwych wypadków dla przedsiębiorstw i ich pracowników. Zadaniem tego stowarzyszenia zawodowego jest zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zagrożeniom życia związanym z pracą. Ponadto instytucje te wspierają przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oferują szkolenia dla ubezpieczonych. W razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Branżowa Kasa Ubezpieczeń zapewnia ubezpieczonemu wsparcie w postaci różnych środków.

Kto musi zarejestrować się w Branżowej Kasie Ubezpieczeń Społecznych?

Każde nowo założone przedsiębiorstwo musi zostać zarejestrowane w odpowiedniej kasie branżowej w ciągu tygodnia od założenia, niezależnie od tego, czy jest to firma jednoosobowa, spółka osobowa lub kapitałowa, czy też zatrudnia pracowników. Obowiązek ten jest regulowany prawnie § 192 SGB VII. 

W jakiej Branżowej Kasie Ubezpieczeń Społecznych powinno się zarejestrować?

Przedsiębiorca powinien zgłosić się do BG odpowiedniego dla danego sektora. Ważne jest aby wiedzieć, że za konkretną firmę odpowiedzialna jest tylko jedna kasa branżowa, nawet jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w różnych obszarach. 

Czy zbyt późna rejestracja lub jej brak niesie za sobą konsekwencje?

Oczywiście! Osoby, które mimo przepisów ustawowych zgodnie z SGB nie zarejestrują swojej firmy lub dokonają zgłoszenia z opóźnieniem, popełniają wykroczenie zgodne z  § 209 SGB VII, co wiąże się nawet z ukaraniem przedsiębiorcy grzywną w wysokości do 25 000 euro.

Co trzeba wiedzieć o składkach?

BG pobiera wszystkie składki w ramach procedury repartycyjnej. Oznacza to, że koszty poniesione w poprzednim roku są należne na początku roku. 

Wysokość składek obliczana jest na podstawie dwóch aspektów:

  • Sumy wynagrodzeń osób ubezpieczonych (wynagrodzenie całkowite)
  • Liczba ciężkich wypadków przy pracy w sektorze

Co należy do działań Branżowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych?

Berufsgenossenschaft wspiera przedsiębiorcę w wypełnianiu jego obowiązków poprzez:

  • sprawdzanie sprzętu roboczego,
  • kontrolę bezpieczeństwa pracy,
  • ustalanie i przyjmowanie przepisów i zasad,
  • szkolenie pracowników,
  • informowanie o bezpieczeństwie pracy,
  • sprawdzanie przyczyn wypadków i sprzętów technicznych.

W razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej instytucja ta zapewnia poszkodowanemu całościową rehabilitację. Świadczenia obejmują także środki medyczne, zawodowe i socjalne, a także finansowe zabezpieczenie rodziny. Do innych usług należy koordynacja specjalistycznymi zabiegami leczniczymi. Po wyzdrowieniu poszkodowanego towarzystwo zawodowe pomaga także w reintegracji zawodowej i społecznej. Świadczenia przyznawane przez kasę branżową nazywane są “Świadczeniami z tytułu uczestnictwa w życiu zawodowym i we wspólnocie”.

Jakie świadczenia przyznaje Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych w Niemczech?

Świadczenia z kasy branżowej przysługują ubezpieczonemu tak długo, jak prowadzi on działalność objętą ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęta jest także droga do i z miejsca pracy. Oprócz świadczeń rzeczowych ubezpieczony ma prawo do innych świadczeń pieniężnych:

  • Zasiłek dla poszkodowanych, przejściowy, pielęgnacyjny, z tytułu śmierci,
  • Emerytura.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym ekspansją swojej firmy na rynek niemiecki Connector Germany służy pomocą? Potrzebujesz fachowego doradztwa? Chcesz uzyskać więcej informacji o procedurze ekspansji? Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania!

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved