Efektywne organizowanie spotkań B2B i rodzaje relacji biznesowych

W tym wpisie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować spotkanie B2B oraz z jakimi rodzajami relacji biznesowych możesz spotkać się na drodze zawodowej. Zostaniesz przeprowadzony przez wszystkie etapy tego przedsięwzięcia, aby nabrać przekonania, że ten rodzaj działania opłaca się dla Twojej firmy. Jeżeli jesteś producentem, hurtownikiem czy dystrybutorem i chcesz poszerzyć zakres swojej działalności, ten artykuł dedykowany jest dla Ciebie!

Czym jest właściwie B2B?

B2B jest skrótem angielskiego określenia “business to business”, który oznacza: “biznes dla biznesu”. Pojęcie to powinno się rozumieć jako relacje, które zachodzą między dwoma (lub wieloma) przedsiębiorstwami lub firmami. Te relacje mogą mieć różne formy – od transakcji po inne współprace między zainteresowanymi przedsiębiorcami.

Z jasno określonym celem zajdziesz dalej

Jasne i proste sprecyzowanie celów firmy, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Priorytetowym celem każdego działania biznesowego jest przede wszystkim tworzenie dobrych i uczciwych relacji biznesowych z korzyściami dla obu stron.

Wyznaczyłem cel – chcę umówić się na spotkanie

Każdy przedsiębiorca może sam stworzyć bazę potencjalnych partnerów biznesowych i umówić się z nimi na spotkanie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie jest pewny swoich argumentów lub po prostu nie wie jak przygotować się do takiego spotkania. W takich momentach warto zgłosić się do doświadczonych organizatorów spotkań, którzy zapewniają pomoc we wprowadzeniu firm, co jest ułatwieniem dla obu stron. Organizatorzy nie uczestniczą w negocjacjach biznesowych między stronami. Są oni tylko wsparciem dla rozwoju relacji. Organizatorzy spotkań B2B zapewniają obu zainteresowanym stronom dostęp do wystarczających informacji. Należy pamiętać, że organizator jest tylko pośrednikiem w procesie dopasowywania i nie może on zagwarantować sukcesu.

Dlaczego zgłaszamy się do organizatora?

Większość przedsiębiorców pojawia się u organizatora B2B w celu zlecenia mu opracowania bazy danych lokalnych firm, które mogłyby pośredniczyć w dystrybucji produktów lub innych usług firmy zainteresowanego. Dystrybutorem nazywamy osobę lub firmę, która ma prawo (czasami nawet wyłączne) do sprzedaży konkretnych towarów lub usług w imieniu producenta na określonym rynku i obszarze geograficznym. Między organizatorem a zainteresowanym podpisywana jest umowa, w której firma organizatora działa w imieniu przedsiębiorcy w celu świadczenia usług, m.in. marketingowych, obsługi klienta i sprzedaży produktów.

Obowiązki organizatora spotkań

Aby wcielić się w rolę mediatora relacji biznesowych, personel organizatora musi przede wszystkim kompleksowo poznać działalność klientów oraz ich cele biznesowe. Personel organizacyjny musi także rozumieć spektrum relacji biznesowych.

W jakim celu przedsiębiorcy decydują się na spotkania B2B?

Firmy, zgłaszając się do organizatorów spotkań biznesowych, są w głównej mierze nastawione na otrzymacie od nich pomocy w poszukiwaniu dostawców do tworzenia z nimi partnerstw. Stworzenie relacji partnerskich ma na celu rozpoczęcie owocnej współpracy z dostawcą dla realizacji konkretnego projektu lub umowy zakupu. Najważniejsze w partnerstwie jest zaangażowanie się obu stron.

Joint marketing to sukces obu firm

Joint marketing, inaczej wspólny marketing jest rodzajem partnerstwa biznesowego, które polega na wspólnej działalności na rzecz klientów i uczestników, w tym wzajemnej promocji produktów partnerów lub też innych rodzajach korzystnej współpracy. Wspólny marketing ma miejsce, gdy co najmniej dwie strony zawierają umowę o dzieleniu się wiedzą marketingową i prowadzeniu wspólnego marketingu na rynku regionalnym lub w innym kraju.

Sukces – nawiązujemy współpracę

Jeżeli strony doszły do porozumienia podpisywana jest między nimi umowa. Mamy do czynienia z różnymi rodzajami umów:

  • Umowa licencyjna: jest ona udzielana, gdy firma z dobrze znanym produktem lub technologią zezwala licencjobiorcy na wytwarzanie produktu dla konkretnego regionu lub kraju. Firma wydająca licencje pobiera od wykonawcy tantiemy na podstawie ustalonej sumy lub wyprodukowanej ilości.
  • Umowa kontraktowa: jest ona podpisywana w celu zlecenia wytworzenia produktu lub komponentu dla konkretnej firmy (zleceniodawcy). Producent kontraktowy zapewnia siłę roboczą, moce produkcyjne i pewną wiedzą techniczną. Zleceniodawca kontroluje marketing i dystrybucję. Jest to umowa zawierana zwykle na czas określony i może zostać rozwiązana.
  • Produkcja oryginalnego sprzętu (OEM “original equipment manufacturer”): w tej sytuacji mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wytwarzającym produkty lub komponenty, które potem mogą być sprzedawane użytkownikom końcowym pod własną marką. W tym przypadku marka oznacza nazwę dystrybutora lub detalisty, a nie producenta. Praktyka ta jest powszechna w branży odzieżowej.
  • Franczyza: jest umową, w ramach której strona opracowała sprawdzony sposób skutecznego prowadzenia działalności i zarządzania nią i udziela innej stronie licencji na prowadzenie tego formatu biznesowego pod określonym znakiem towarowym lub usługowym lub nazwą handlową pierwszej strony. To porozumienie biznesowe zawierane jest na podstawie formalnej umowy prawnej między dwoma stronami.
  • Udział kapitałowy: umowa udziału kapitałowego polega na nabyciu przez jedną ze stron udziału w innej spółce ze względów strategicznych.
  • Joint venture: jest podmiotem utworzonym wspólnie przez dwie lub więcej niezależne przedsiębiorstwa. Ma na celu realizację wspólnego celu określonej działalności lub projektu. Ten stosunek umowny polecany jest przedsiębiorstwom, które chcą wejść na rynek określonej branży, ale nie posiadają niektórych zdolności. Przykładowo firma posiadać może określone technologie, ale nie ma sieci dystrybucji. Wtedy dana spółka zawiera joint venture z określonym dystrybutorem.
  • Fuzja:  jest to połączenie aktywów i pasywów dwóch różnych spółek. Mamy do czynienia z trzema rodzajami fuzji. O fuzji horyzontalnej mówimy, kiedy ma ona miejsce między dwiema firmami z tej samej branży. Jeżeli jednak fuzja odbywa się między dwiema firmami z tej samej branży, ale uczestniczą one w różnych etapach łańcucha wartości, mówimy o fuzji wertykalnej. Z kolei z fuzją konglomeratowa jest połączeniem dwóch spółek z różnych branż.

Jesteś zainteresowany spotkaniem B2B? Connector Germany jako organizator oferuje kompleksową opiekę w przygotowaniu i realizacji spotkań biznesowych (B2B) z potencjalnymi kontrahentami oraz partnerami biznesowymi.

Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów. Kompleksowo doradzimy Ci i poprowadzimy Cię przez wszystkie etapy.

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved