Udział w targach – etapy przygotowań

Targi branżowe to wydarzenia, podczas których przedsiębiorcy mają możliwość zaprezentowania własnej firmy. Klienci odwiedzający stanowiska targowe mogą poznać kierowaną do nich ofertę i rozwinąć interesujące ich zagadnienia. W czasie targów spotykają się ze sobą różne grupy interesów: specjaliści i eksperci branżowi, przedstawiciele firm oraz ich klienci jak również media. Celem firmy biorącej udział w targach może być:

  • promocja własnej marki – poszerzenie świadomości konsumentów o jej działalności 
  • pozyskanie nowych kontrahentów i partnerów biznesowych
  • pozyskanie nowych rynków zbytu

W celu osiągnięcia zamierzonych celów należy odpowiednio dobrać targi. Odpowiedni dobór  imprezy powinien być dokonywany na podstawie strategii biznesowej firmy.  

Udział w targach – przygotowanie

Prowadząc działalność większość przedsiębiorców wie jak istotnym jest udział w targach. Branie udziału w wydarzeniach branżowych należy postrzegać jako inwestycję w rozwój firmy. Działanie to wymaga zaangażowania dużej części zespołu pracowników i przeznaczenia ich czasu pracy na odpowiednie przygotowanie oferty, logistyki i samego stanowiska. Udziału w targach można podzielić na 3 podstawowe etapy obejmujące przygotowanie:

  • logistyki targowej,
  • oferty i zaplanowanie spotkań,
  • udziału w targach.

Przygotowanie logistyki targowej

Rozpoczynając pierwszy etap należy podjąć kluczowe decyzje dotyczące stanowiska, jego wyposażenia oraz osób nim się zajmujących. Te kilka słów niesie za sobą prawdziwe logistyczne wyzwanie. Oznacza ono pracę pomiędzy organizatorem targów, wystawcą a firmami zewnętrznymi, których działanie należy skoordynować. Na tym etapie należy znać cel biznesowy, ponieważ to od niego będzie zależała komunikacja marki to co będzie prezentowane na stanowisku oraz sposób w jaki zostanie to zrobione. Cel biznesowy jest punktem wyjścia do budowy stanowiska i  jego funkcjonalności. Tutaj pojawiają się takie elementy jak: projekt stanowiska jego wyposażenia oraz działania marketingowe.Promocja na targach również musi zostać przeprowadzona w sposób przemyślany. Sama obecność na wydarzeniu branżowym i gadżety na stoisku to początek naszej drogi. Connector Germany zaleca swoim klientom oraz wspiera ich we wdrażaniu szerzej zakrojonych działań promocyjnych. 

Przygotowanie oferty i zaplanowanie spotkań

Jasny i czytelny przekaz płynący od wystawców do klientów jest podstawą dobrej komunikacji. Przygotowując udział i określając cel jaki chcemy na nich osiągnąć pozwoli zbudować ofertę. Następnym krokiem jest zbudowanie komunikacji wokół niej. Również osoby biorące udział w targach muszą być odpowiednio przygotowane i dysponować materiałami umożliwiające w jak najszybszy sposób przekierować potencjalnego klienta do odpowiednich zagadnień. Należy pamiętać również o odpowiednim przygotowaniu kadry z zakresu obsługi klienta zagranicznego (różnice kulturowe, sposób komunikacji, dresscode). Ten etap to również czas na organizację i umawianie spotkań z potencjalnymi kontrahentami i partnerami biznesowymi. Connector Germany przeprowadza działania z zakresu umawiania spotkań z potencjalnymi klientami. Jest to element, który odpowiednio przeprowadzony maksymalizuje potencjał sprzedażowy wystawcy. 

Udział w targach

Trzecim etapem jest udział w targach. Jest to czas wytężonej pracy całego zespołu. Praktycznego przeprowadzenia spotkań zdobycia nowych klientów odwiedzających stanowisko. To czas profesjonalnej prezentacji. Dobrą praktyką jest posiadanie zespołu potrafiącego komunikować się z klientem w j. obcych. Jest to również czas poprzedzający intensywną pracę nad utrzymaniem zainteresowania klientów. Connector Germany w swojej ofercie zapewnia wsparcie przygotowania zespołu do prowadzenia spotkań biznesowych, tłumacza oraz wsparcie merytoryczne w czasie prowadzenia spotkań. 

Udział w targach to wieloetapowe przygotowania – Connector Germany wspiera i koordynuje kolejne etapy prac przygotowawczych. Powierzenie Connector Germany koordynacji logistyki, wdrażania elementów promocyjnych i organizacji spotkań z kontrahentami  znacząco ułatwią przygotowania do targów. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved