W jaki sposób firma otrzymuje swoją nazwę w Niemczech?

W chwili założenia firmy w Niemczech następuje ważny etap jakim jest nadanie jej nazwy. W Niemczech nazwa firmy jest prawnie chroniona co umożliwia jej funkcjonowanie w obrocie prawnym. Nazwa firmy nie może się powielać w takiej sytuacji założyciele muszą odpowiednio uargumentować ten fakt przed sądem. Ponad założyciele firmy muszą dobrze przemyśleć i odpowiednio dobrać ją do profilu firmy. Warto aby założyciele firmy zadbali o jej łatwe do zapamiętania brzmienie i dobre skojarzenia w kraju docelowym. Nazwa firmy jest odnotowana w rejestrze handlowym, który jest publicznie dostępny. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto przejrzeć rejestr handlowy oraz niemiecki urząd ds. znaków towarowych i patentów (DPMA). W ten sposób można wykluczyć powielanie nazwy już istniejącej.

Kolejny etap nadania nazwy firmy w niemczech

Posiadając wstępnie zweryfikowaną nazwę firmy w Niemczech następuje etap sporządzenia umowy przez notariusza. Następnie zgłaszamy spółkę do wpisu do rejestru handlowego w sądzie rejonowym. Wówczas sąd przeprowadza analizę, niestety proces ten jest długotrwały. Uzasadnia się to procesem badawczym jakiemu podlega otrzymanie przez firmę nazwy. Bardzo często lokalne rejestry handlowe przekazują zapytanie o nazwę firmy do Izby Przemysłowo-Handlowej. Wówczas to Izba wspiera sądy sprawdzając podobne w brzmieniu nazwy pod względem ich działalność aktualnego działania czy ich istnienia. Działania te jednostki przeprowadzają online co znacząco przyspiesza cały proces. 

Usprawnienie procedury nadania nazwy firmie w Niemczech

Istnieje możliwość usprawnienia procedury nadania nazwy firmie w Niemczech. Wspólne skoordynowane działanie Connector Germany oraz naszych partnerów skraca proces powstawania firmy w Niemczech.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved