Analiza niemieckiego rynku pracy

Zgodnie z obserwacjami prowadzonymi przez instytucje państwowe w Niemczech od dłuższego czasu podnoszona jest kwestia braku pracowników w tym kadry specjalistycznej. Specjaliści wykonujący analizę niemieckiego rynku pracy jako przyczyny wymieniają zarówno pandemię covid jak i wojnę w Ukrainie. Jednak nie są to jedyne przyczyny wskazywane przez specjalistów. W ostatnich badaniach Niemiecki Instytut Ekonomiczny jako główną przyczynę podał czynniki demograficzne.

Brak pracowników wykwalifikowanych

Obecnie w Niemczech w czasie prowadzonych analiz rynku pracy w firmach z kilku sektorów brakuje wykwalifikowanych pracowników. Niektóre stanowiska nie mogą być obsadzone lub osadzone są w niewystarczającym stopniu. Ifo-Institut informuje, że w lipcu 2022 prawie co druga firma w Niemczech podała informację o braku wykwalifikowanych pracowników. Jest to nowy rekord na rynku niemieckim. Problem ten będzie narastał ze względu na zmniejszającą się liczbę pracowników na niemieckim rynku pracy. Poniższa tabela pokazuje siłę roboczą na rynku wraz z wykresem obrazującym ludność w wieku produkcyjnym.

Wpływ czynników demograficznych na niemiecki rynek pracy

Specjaliści wskazują, że wpływ czynników demograficznych na niemiecki rynek pracy będzie znaczący. Efektem będzie brak trzech milionów pracowników do 2035 r. W analizach szacuje się, że odsetek ludności w wieku produkcyjnym – od 15 do 64 lat ma spaść o trzy miliony tj. do 50,1 miliona. Obecnie liczba ta wynosi niewiele poniżej 53 milionów. Wpływ jaki mogą wywrzeć te zmiany opisał Holger Schäfer z Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW). Zgodnie z jego analizą  firmy musiałyby liczyć się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników jeszcze bardziej niż w poprzednich latach. Mogłoby to mieć wpływ na wzrost konkurencji wśród pracodawców. Dla wykwalifikowanych pracowników oznacza to zwiększenie płacy. 

Niemiecki rynek pracy a emigracja

W celu zaspokojenia potrzeb rynku niemieckiego na siłę roboczą szacuje się, że potrzeba łącznie 1,5 miliona imigrantów. Niemcy muszą stać się atrakcyjne dla zagranicznych wykwalifikowanych pracowników. Ważną obserwację jaką poczynił Holger Schäfer z IW jest fakt, że w Europie brakuje rezerw wykwalifikowanych pracowników i analogicznie do niemieckiej demografii notuje się starzenie społeczeństwa.  Jak informuje Der Spiegel Wolna Partia Demokratyczna (niem. FDP) wprowadza działania promujące model imigracyjny tz. kanadyjski. Zgodnie z tym typem emigracji umożliwiłoby to imigrację nawet bez perspektywy konkretnej pracy w celu umożliwienia szkolenia siły pracowniczej w tym specjalistów na miejscu. Jednak działanie te wymagałoby zmiany obowiązującego prawa. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved