Rozwiązania chmurowe w Niemczech

Pod nazwą rozwiązania chmurowe pojawiają się usługi umożliwiające korzystanie z środowiska programistycznego, gotowych aplikacji lub mocy obliczeniowej. Wykupienie usługi chmurowej oznacza dla firmy oszczędności z tytułu braku konieczności inwestycji w licencję lub serwery konieczne do ich obsługi. Odpłatność ogranicza się do opłat związanych z faktycznie wykorzystywanymi zasobami. Wśród możliwości jakie daje cyfryzacja i usługi chmurowe znajduje się możliwość dostępu do aplikacji firmowych w dowolnym czasie i miejscu. Cyfryzacja pozwala na redukcję kosztów operacyjnych oraz usprawnienie i wprowadzenie jednakowych standardów w zespołach- nawet w tych rozproszonych.  

Rozwiązania chmurowe na świecie

Możliwość elastycznego łączenia ze sobą różnych zasobów firmy oraz dopasowania mocy obliczeniowych do bieżących potrzeb generuje stały wzrost sprzedaży usług chmurowych od roku 2010. Cyfryzacja na takim poziomie oferuje firmom więcej możliwości innowacji poprawiając jednocześnie ich bilans energetyczny. Globalne przychody z przetwarzania w chmurze wzrosły 14-krotnie od 2010 r. do około 600 miliardów dolarów.

Rozwiązania chmurowe w Niemczech

Niemieckie firmy odkrywają dla siebie korzyści płynące z rozwiązań chmurowych. Firmy, które korzystają z  technologii cyfrowej, osiągają wyższą sprzedaż od firm niewykorzystujących możliwości cyfryzacji. Również obniżenie kosztów własnego działu IT oraz jego zmniejszony bilans energetyczny jest lepszy dla firm niż w przypadku konwencjonalnej infrastruktury IT. Wartością dodaną korzystania z chmury jest możliwość zrekompensowania małym i średnim firmom ich rozmiaru lub złej lokalizacji. Zgodnie z danymi podawanymi przez Serwis informacyjny Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego w 2021 roku rozwiązania chmurowe przyniosły niemieckim firmom dodatkową wartość szacowaną na 68,5 miliarda euro. Natomiast na bazie badań IW Consult można założyć, że obecnie  około 1,25 miliona firm w Niemczech korzysta usług chmurowych. Pod względem usługodawców z zakresu rozwiązań cyfrowych w Niemczech prym wiedzie Amazon Web Services (AWS). Z usług tego dostawcy korzystają młode firmy i startupy oraz 17 z 20 firm o najwyższych obrotach. 

Rozwiązania chmurowe – perspektywy

Rozwiązania chmurowe w Niemczech i na świecie nadal będą zyskiwać na znaczeniu. Zgodnie z aktualnymi prognozami potencjał wzrostu w wynosi ponad 20 proc. rocznie. Przykładem rozwijającego się dostawcy usług chmurowych umożliwiającego funkcjonowanie na międzynarodowych rynkach jest nasz partner biznesowy Comarch. Jego produkt – Program Comarch ERP XT – ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorcom na całym świecie. Integruje on i automatyzuje najważniejsze procesy związane z prowadzeniem biznesu. Program ten umożliwia obsługę sprzedaży stacjonarnej i internetowej łącząc ją z wystawianiem faktur i magazynem. Comarch ERP XT umożliwia również obsługę niemieckojęzycznych faktur za pośrednictwem interfejsu w języku polskim. W ramach tego oprogramowania można prowadzić sklep online wraz z systemową kasą mobilną. Oprogramowanie daje również możliwość wykonywania raportów oraz ewaluacji w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved