Osadzenie inwestora zagranicznego w Polsce

W Polsce od początku 2022 roku funkcjonuje ponad 93 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Liczba ta, jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, co roku zwiększa się o ok 6-10 tys. spółek. W czołówce krajów skąd przychodzi kapitał inwestycyjny niezmiennie pozostają Niemcy. Jednostki pozyskując inwestorów zagranicznych muszą stosować określone normy i zasady, aby inwestorzy nie tylko byli zainteresowani inwestycją ale również dobrze prosperowali po osadzeniu w wybranej lokalizacji. 

Opracowanie oferty inwestycyjnej

Opracowanie oferty inwestycyjnej jest podstawą pozyskania inwestora zagranicznego. Aby spełniła ona swoje zadanie należy w niej umieścić najistotniejsze informacje tj.: cechy czyniące daną inwestycję /lokalizację atrakcyjną.Ważne jest zapewnienie opieki inwestycyjnej oraz zapewnienie warunków zgodnych z wartościami społecznymi reprezentowanymi przez inwestora (np. aspekty ekologiczne). Elementem wpływającym na atrakcyjność oferty może być lokalizacja. Niezależnie od tego czy chcemy zaprezentować powierzchnie biurowe czy lokalizacje typu greenfield lub brownfield trzeba zadbać o prezentację i właściwe przygotowanie formalno-prawne pod inwestora. 

Standard obsługi inwestorskiej

Kluczowe dla standardów obsługi inwestorskiej jest  wyjście z poziomu relacji partnerskich. Oznacza to, że wobec przedstawicieli inwestorów należy wykazać się postawą proaktywną, wychodzić naprzeciw ich potrzebom. W tym celu należy wyznaczyć osobę kontaktową, która będzie towarzyszyła i wspierała działania inwestora. Nie można zapominać o różnicach kulturowych, które pominięte mogą wywołać nieporozumienia. Mając to na uwadze poza własną wysoką kulturą osobistą należy poznać zwyczaje i zasady funkcjonowania obowiązujące w kraju inwestora. 

Opieka inwestorska i osadzenie inwestora zagranicznego

Początek opieki inwestorskiej polega na zbudowaniu atrakcyjnej oferty i dopasowaniu komunikacji z potencjalnym inwestorem. Prawidłowe przygotowanie owocuje rozpoczęciem współpracy. Osadzenie inwestora zagranicznego to szereg działań wspomagających rozpoczęcia działalności w Polsce. W celu osiągnięcia wspólnych celów należy opracować indywidualną metodologię działania z inwestorem. Bez względu na branżę i lokalizację ma ona cechy wspólne. Najistotniejszym jest wyznaczenie i przypisanie osoby kontaktowej posługującej się językiem obcym (najlepiej inwestora). Drugim krokiem jest wyznaczenie celów i etapów oraz osadzenie ich w czasie, w celu terminowej realizacji. Wsparcie w procedurach urzędowych oraz prawnych – koordynacja obiegu dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń czy certyfikatów do prowadzenia inwestycji.  Trzecim elementem, który powinien być kontynuowany po rozpoczęciu działalności to wspierające działanie inwestora spotkania. Wówczas w czasie spotkań poddaje się analizie aktualną sytuację inwestycji i rozwiązuje się bieżące problemy i planuje szczegółowo kolejne zadania z wcześniej ustalonego harmonogramu. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved