Pozyskanie klienta na rynku niemieckim

W celu przeprowadzenia skutecznych działań pozyskania kontrahentów na rynku niemieckim działania należy oprzeć je na czterech podstawowych filarach. Działania proeksportowe należy zacząć od dogłębnego poznania oferty klienta. Następnie dokonujemy analizy rynku niemieckiego. Następnym etapem jest budowa bazy kontaktów i doprowadzenie do nawiązania kontaktu z potencjalnymi kontrahentami.  

Poznanie celów biznesowych klienta 

Pierwszym etapem prac jest poznanie dokładnej oferty klienta, który podejmuje działania proeksportowe. Poznanie dotychczasowych metod działania oraz zakres świadczonych usług/ produktów pozwala na poznanie specyfiki firmy. Poznanie celów  i założeń biznesowych związanych z pozyskaniem nowych klientów będzie miało wpływ na poprawność przeprowadzanych w dalszej kolejności działań. 

Analiza rynku docelowego i budowa oferty

W celu pozyskania kontrahentów na rynkach docelowych należy dokonać analizy rynku. Analizie podlegają znajdujące się i działające na rynku niemieckim firmy i ich usługi /produkty. Analizujemy takie elementy jak asortyment (z badanej kategorii produktowej), zapotrzebowanie rynku na usługi/produkty klienta; Równoważne usługi /produkty są analizowane pod względem ceny dostępności oraz opinii konsumentów na ich temat. Analizom podlegają również formy dystrybucji usług /towarów oraz ścieżka zakupowa usług /produktów. Istotnym elementem działań proeksportowych jest research otoczenia prawnego, środków marketingowych stosowanych w komunikacji z odbiorcami usługi / produktu. 

Budowa bazy kontaktów potencjalnych partnerów i kontrahentów

Początkowo wykonana analiza umożliwia zbudowanie grup potencjalnych partnerów oraz kontrahentów. W celu wprowadzeniu produktu /usługi na nowy rynek należy pozyskać kontrahentów i partnerów biznesowych. W tym celu dokonuje się analizy jakościowej jak również ilościowej potencjalnych klientów i partnerów. Uwzględniamy wówczas aktualne trendy na rynku niemieckim. Posiadając wiedzę i zasób w postaci danych o potencjalnych odbiorcach oferty należy opracować założenia dotyczące odbiorców. Na podstawie danych zawartych w analizie rynku dysponujemy wiedzą dotyczącą preferencji oraz sposobów podejmowania decyzji zakupowych odbiorców. W fazie tej następuje określenie kluczowych czynników mikroekonomicznych wyszukiwanych przedsiębiorstw. Kończy się ona selekcją odbiorców i dostosowaniem oferty klienta do jego odbiorcy.

Organizacja spotkań B2B

Ostatnim elementem jest nawiązanie pierwszego kontaktu / lub i doprowadzenie do etapu negocjacji z nowymi  potencjalnymi partnerami oraz kontrahentami. Działanie to jest oparte na kampanii promocyjnej. Spotkania mogą być umawiane dwutorowo. Jednym sposobem jest organizacja spotkań w czasie trwania targów branżowych. Drugim sposobem jest organizowanych wyjazdów biznesowych lub misji gospodarczych.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved