Rynek transportowy a Pakiet Mobilności – zmiany prawne

Głównym celem wprowadzania kolejnych rozporządzeń wynikających z tzw. Pakietu Mobilności jest zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych, eliminacja nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz lepsza ochrona rynku wewnętrznego. Przepisy, pomimo wprowadzania ich etapowo, wywołały wiele zamieszania i niepewności na rynku transportowym.  

Pakiet Mobilności – zmiany prawne w lutym 2022

W lutym wprowadzone zostały zmiany prawne dotyczące zasad naliczania wynagrodzeń kierowców realizujących przewozy międzynarodowe. Przepisy objęły również zasady rozliczania czasu pracy kierowców i ich delegacji. Wiele kontrowersji wzbudziło traktowanie pracownika jako kierowcy delegowanego w czasie wykonywania przewozów międzynarodowych. W czasie takiego zlecenia płaca minimalna kierowcy musi być przynajmniej tożsama z płacą minimalną obowiązującą w kraju, na terenie którego odbywa się delegatura. Obecnie zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wiadomym jest, że przewóz bez ładunku jest zwolniony z delegowania wtedy, gdy dochodzi do niego w związku z operacją dwustronną. Natomiast praca kierowcy delegowanego zaczyna się w momencie gdy kierowca rusza w drogę po załadunek a kończy z chwilą końca rozładunku. 

Poza rozgraniczeniem przejazdów wykonywanych jako delegatura, drugim problemem był sposób korzystania z systemu IMI (ang. Internal Market Information System). System ten jest używany do rejestracji informacji o przekroczenia granicy w tachografie cyfrowym. Prawo informujące o nakazie naniesienia informacji, mówi o wykonaniu tej czynności najbliższym możliwym miejscu postoju po przekroczeniu granicy. Komisja Europejska uzupełniła informację informując, że w przypadku braku wolnych miejsc na pierwszym postoju należy czynność dokonać na następnym parkingu. 

Pakiet Mobilności – zmiany prawne w maju 2022

Drugą istotna zmiana w wprowadzoną z końcem maja jest obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. obowiązek ten rozszerzono na przedsiębiorców posiadających flotę pojazdów DMC 2,5t – 3,5t. Przepis ten dotyczy wyłącznie przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy.  Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Licencja transportowa udzielana jest przez Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Pakiet Mobilności a firma transportowa w Niemczech

Posiadając rozwijającą się firmę transportową w Polsce naturalnym jest szukanie możliwości rozwoju, możliwość taką daje ekspansja na rynek niemiecki. Przepisy obowiązujące polskie firmy oraz sposób rozliczeń kierowców przewozów międzynarodowych wpływa na wzrost kosztów ich zatrudnienia. Otwierając firmę transportową w Niemczech można wykonywać większą liczbę przewozów o wyższej wartości. Jest to możliwe ponieważ niemiecka firma nie ma na terenie Niemiec tych ograniczeń, które mają polscy przewoźnicy. 

Podejmując decyzję o działaniach proeksportowych należy poznać wszystkie wymogi formalno-prawne. Na blogu Connector Germany znajdują się informacje dotyczące założenia firmy transportowej w Niemczech. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z licencją transportową oraz założeniem firmy.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved