Przemysł chemiczny w Niemczech

Jedną z najważniejszych gałęzi niemieckiej gospodarki jest przemysł chemiczny. Charakteryzuje go duża kapitałochłonność. Pozycja na początku łańcucha wartości dla innych sektorów spowodowana jest faktem, że jest producentem surowców dla nich niezbędnych. Niemiecki rynek branży chemicznej jest na wysokim poziomie umiędzynarodowienia. O fakcie tym świadczą wysoki poziom eksportu oraz udział inwestycji zagranicznych w tej branży. Innym elementem wskazującym na dobrą kondycję przemysłu chemicznego w Niemczech jest brak redukcji zatrudnienia w czasie kryzysu branży. W szerokiej perspektywie ekonomicznej jest to jeden z lepszych pracodawców.

Perspektywy przemysłu chemicznego w Niemczech

Perspektywy przemysłu chemicznego w Niemczech wskazują na utrzymywanie się jego silnej pozycji w gospodarce Niemiec w sektorze eksportowym. Sektor ten charakteryzuje się trwałą nadwyżką bilansu handlowego, odpowiednio funkcjonującą cyfryzacją, którą można wykorzystać do zwiększenia potencjału efektywności wykorzystania zasobów. Przemysł chemiczny ma dobrą metodologię działania w odniesieniu do wymaganych prawnie pomiarów, kontroli i regulacji. Widocznie powyżej średniej zdigitalizowane są procesy, kwalifikacje i działania badawcze, tym niemiej modele biznesowe są mniej zdigitalizowane niż średnia w branży. Również stałe, aktywne poszukiwanie i zaspakajanie potrzeb dostępu do wykwalifikowanych pracowników.

Środowisko a przemysł chemiczny w Niemczech

Niezwykle istotnym elementem dalszego rozwoju przemysłu chemicznego w Niemczech jest kwestia środowiskowa. Jest to branża w której odnotowano chwilowy mniej dynamiczny rozwój niż w pozostałych sektorach produkcyjnych, przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano w warunkach lokalizacyjnych – szczególnie w cenach energii elektrycznej. Obecny wzrost aktywności inwestycyjnej nie pozwala na zignorowanie potrzeby budowania rzetelnych i przewidywalnych rozwiązań funkcjonowania tej branży. Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój mają w tym względzie ogromne znaczenie ze względu na dużą energochłonność tego sektora. Przemysł chemiczny w Niemczech wnosi obecnie duży wkład w obszary polityki, unikając emisji i recyklingu. Aby w przyszłości firmy z branży chemicznej stały się neutralne dla klimatu, warunki ramowe i zachęty muszą być odpowiednie. Zagrożeniem dla dalszej transformacji cyfryzacyjnej i energetycznej i klimatycznej są wysokie koszty użytkowania energii przyjaznej klimatowi i brak opłacalności przyjaznych klimatowi modeli biznesowych, jak również niepewność polityki energetycznej i klimatycznej.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved