Spektrum – dofinansowanie usług doradczych

Connector Germany jest partnerem projektu SPEKTRUM – pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Projekt ten umożliwia pomorskim firmom otrzymać dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych. Wysokość dofinansowania wynosi 50%.  Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z programu Spektrum z pośrednictwem Connector Germany mogą otrzymać dofinansowanie na zakup usług doradczych z zakresu eksportu. Usługi doradcze dotyczą:

 • wykonywanie analiz rynkowych,
 • świadczeniu usług doradczych,
 • umawianie i organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami,
 • wdrażaniu produktów /usługi na rynki docelowe.

Co oferuje program Spektrum

W pierwszym etapie program Spektrum oferuje swoim uczestnikom możliwość skorzystania z badania potrzeb rozwojowych. Jest ono wykonywane  nieodpłatnie przez doświadczonych konsultantów. W trakcie tego zadania wykorzystywane są profesjonalne narzędzia modelowania biznesowego. Drugim etapem jest otrzymanie grantu wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej u akredytowanych przez ARP Instytucji Otoczenia Biznesu. Connector Germany wspólnie ze swoim partnerem zapewnia kompleksową obsługę w zakresie przygotowania wniosku, realizacji usługi i rozliczenia grantu. Umożliwi to prowadzenie aktywności sprzedażowych za granicą przy wsparciu ekspertów. Od chwili opracowania strategii po wdrożenie i doprowadzenie do negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami. Działanie to umożliwi wyprzedzić konkurencję i sprzedawać więcej. 

Warunki uzyskania dofinansowania usług doradczych: 

Program dofinansowań Spektrum przeznaczony jest dla MŚP z woj. pomorskiego. Wnioski należy składać w terminie od 30 maja 2022 do odwołania. Otrzymanie dofinansowania jest możliwe nawet w przypadku udziału w innych projektach obejmujących dotacje (nie koliduje z DeMinimis). Przedsiębiorstwa w programie ARP “Spectrum” mogą wielokrotnie ubiegać się o grant na zakup specjalistycznych usług doradczych do limitu łącznej wartości usług 150 tys. PLN. 

Kto może otrzymać dofinansowanie usług doradczych – Spektrum

Dofinansowanie do zakupu usług doradczych Spektrum otrzymać może każda firma, która spełnia wymóg definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Jeden Wnioskodawca będący 

 • mikroprzedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000,00 PLN
 • małym przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN
 • średnim przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000,00 PLN.

Mikroprzedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro

Małe przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 50 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro

Średnie przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved