Niemiecka branża nieruchomości

Na bieżąco obserwujemy niemiecką branżę nieruchomości. Ma ona realny wpływ na potencjał proeksportowy polskich firm planujących internacjonalizację lub otwarcie spółki u naszych zachodnich sąsiadów. 

Monitoring niemieckiej branży nieruchomości

Niemiecka branża nieruchomości wskazuje zarówno potencjał inwestycyjny dla tego rynku jak również realny stan ekonomiczny zamieszkujących ten obszar osób. W monitorowaniu tej branży specjalizuje się Instytut Gospodarki Niemieckiej. Wiedza z zakresu niemieckiej branży nieruchomości aktualizowana jest na podstawie kwartalnych badań biznesowych firm. Badania te publikowane są od 2014 pod nazwą ZIA-IW Real Estate Sentiment Index (ISI). Dostarczają one aktualnych informacji o sytuacji i oczekiwaniach spółek z branży nieruchomości. Obecnie w badaniach udział bierze ponad 400 firm. Reprezentują one posiadaczy portfeli nieruchomości, finansistów oraz usługodawców deweloperskich i deweloperów.

Nastroje wśród przedstawicieli niemieckiej branży nieruchomości

Nastroje wśród przedstawicieli niemieckiej branży nieruchomości są spadkowe w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wśród obaw związanych z funkcjonowaniem branży w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wyróżnia się rosnące stopy procentowe, wysokość kosztów budowy, dostępności materiałów budowlanych oraz osłabieniem wzrostu gospodarczego. Wskazuje to, że rynek wchodzi obecnie w fazę spowolnienia, rozpoczynając nowy cykl na rynku nieruchomości. 

Sektor biurowy w niemieckiej branży nieruchomości

Mówiąc o sektorze biurowym najbardziej widać zmianę – spadek po wzroście mającym miejsce w poprzednim kwartale. Oczekiwania względem przyszłej sytuacji tej gałęzi branży nieruchomości obniżają się. Taki stan rzeczy spowodowany jest stworzeniem nowego obrazu pracy po względnym unormowaniu się sytuacji po pandemii. Wiele firm obawia się znacznie mniejszego popytu oraz spadających cen i czynszów za biura. Natomiast w sektorze nieruchomości handlowych zaobserwowano polaryzację. Firmy zajmujące się sprzedażą stacjonarną poczuły gwałtowny spadek sprzedaży, podczas gdy inne firmy zdołały się rozwijać.

Sektor mieszkaniowy i deweloperski w niemieckiej branży nieruchomości

W segmencie mieszkaniowym głównym problemem są zwiększone koszty finansowania, które obniżają przystępność nieruchomości dla gospodarstw domowych. Niższa przystępność może prowadzić do trwałego spadku cen i popytu. Firmy mieszkaniowe oceniają swoją sytuację biznesową jako relatywnie dobrą, jednak widzą możliwość pogorszenia kondycji rynku. Z kolei w niemieckim rynku  nieruchomości sektor deweloperski  najbardziej cierpi z powodu zmieniających się warunków ramowych. Wielu deweloperów posiada problemy z zakresu dostaw, opóźnieniami. Również rosnące ceny materiałów w realizowanych projektach budowlanych stają się przeszkodą w osiąganiu zamierzonych zysków. Nie bez wpływu na sektor mieszkaniowy i deweloperski mają zmieniające się oferty dotacji państwowych od KfW dla nowych energooszczędnych budynków. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved