Rodzaje podatków w Niemczech

Dziś chcemy przybliżyć Wam podstawowe pojęcia związane z podatkami w j. niemieckim i polskim.

Steuerarten / SteuersätzeRodzaje podatków / stopy podatkowe

Einkommensteuer (ESt) Progression – PIT

Körperschaftsteuer (KSt)  – CIT

Gewerbesteuer (GewSt) – lokalny podatek od działalności gospodarczej

Solidaritätszuschlag (SolZ) 5,5% vom KSt/ESt  – dodatek solidarnościowy

Umsatzsteuer (USt) – VAT

Grundsteuer (GrSt) – podatek od nieruchomości

Lohnsteuer (LSt) – zaliczki na PIT pobierane przez pracodawcę z pensji pracownika 

Kapitalertragsteuer (KapESt) – zaliczki na PIT pobierane przez płatnika dochodów kapitałowych

STEUERGESETZE IN DEUTSCHLAND – PRAWO PODATKOWE W NIEMCZECH.

Wichtige Steuergesetze / Ważne ustawy podatkowe

Handelsgesetzbuch (HGB) – Kodeks handlowy (z aspektami kodeksu spółek osobowych i ustawy o rachunkowości, etc.)

GmbH-Gesetz (GmbHG) – ustawa o spółce z o. o.

Aktiengesetz (AktG) – ustawa o spółe akcyjnej

Abgabenordnung (AO)  – ordynacja podatkowa

Einkommensteuergesetz (EStG) – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – Körperschaftsteuergesetz (KStG)– ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) – ustawa o podatku od działalności gospodarczej

Umsatzsteuer (UStG) – ustawa o VAT

Bewertungsgesetz (BewG) – ustawa o wycenie

Umwandlungsteuergesetz (UmwStG) – ustawa o przekształceniach spółek

Außensteuergesetz (AStG) – ustawa o opodatkowaniu podmiotów przy kontaktach z zagranicą

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UoUPO)

Obowiązki i prawa członków zarządu w Niemczech

Geschäftsführerhaftung / Odpowiedzialność (osobista) członków zarządu w Niemczech

– Pflicht zur Förderung der Unternehmensinteressen (Treuepflicht)– Obowiązek wspierania interesów przedsiębiorstwa (obowiązek lojalności)

– Pflicht zur Abführung anfallender Steuern und Sozialabgaben– Obowiązek płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech.

– Pflicht zur Beachtung der allgemeinen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung & Bilanzierung – Obowiązek przestrzegania ogólnych zasad prawidłowego prowadzenia księgowości i rachunkowości.

– Pflicht zur rechtzeitigen Insolvenzantragstellung– Obowiązek terminowego złożenia wniosku o upadłość.

Achtung: Keine Haftung der internen/externen Buchhalter für Buchhaltung, Steueranmeldungen etc. Die Haftung liegt immer bei der Geschäftsführung / Odpowiedzialność za księgowość ponosi wyłącznie zarząd spółki

  • Ablauf einer Betriebsprüfung / Kontrola podatkowa
  • Keine Trennung Buchhaltung und Steuerberatung / Księgowość i doradztwo podatkowe z „jednej ręki“
  • Erstellung u. Offenlegung der Jahresabschlüsse / Sporządzanie i publikacja sprawozdań finansowych
  • Steuerliche Formalitäten: Abgabefristen, Verlängerungsmöglichkeiten von Fristen, Umfang von StE z.B. UStE, Sanktionen, Umgang mit Finanzamt / Formalności podatkowe
  • Unterschiedliche Begriffe, Systeme, Auslegung sogar DBA-Texte / Róźnice w wielu obszarach

Jako Connector Germany proponujemy kompleksową pomoc w założeniu spółki w Niemczech i wsparcie na początku jej działania. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak wejść na rynek niemiecki ze swoją firmą.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved