Kasa chorych i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Artykuł gościnny dla Connector Germany
Autor: Jens-Uwe Winkler, Key Account Management – Klienci Korporacyjni AOK Nordost

Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Niemczech

Niemiecki system opieki zdrowotnej ma w porównaniu z innymi systemami posiada szczególną dualną cechę. Podzielony jest on na system prywatny (PKV) i ustawowy (GKV) ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na GKV zależą od dochodów. Podstawą jest łączny dochód brutto, od którego odciągana jest ujednolicona stawka składki, która dzielona jest w takich samych częściach na ubezpieczonego i pracodawcę. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę w różnej wysokości, którą płaci tylko pracownik. W przypadku przekroczenia podstawowej kwoty naliczania składki nie ma to wpływu na jej wysokość.  W GKV w ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego obejmuje dzieci i współmałżonka ubezpieczonego.

Kasa Chorych AOK 

AOK to jedna z największych kas chorych w Niemczech. Dba o bezpieczeństwo i kompleksową opiekę medyczną w przypadku choroby już od 125 lat. AOK ma ponad 25 milionów członków, co stanowi prawie jedną trzecią niemieckiego społeczeństwa. Około 61.000 pracowników gwarantuje odpowiednią obsługę klienta w 1380 oddziałach. Z 35 procent udziału w rynku AOK jest jedną z największych kas chorych w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne a przepisy UE i EOG

W Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym istnieje swobodny przepływ pracowników. Oznacza to, że pracodawcy mogą bez przeszkód zatrudniać obywateli państw członkowskich UE/EOG, np. pracowników transgranicznych. Pracowników zagranicznych w Niemczech obowiązują te same prawa i obowiązki, co pracowników krajowych. Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na wypadek długotrwałej opieki, ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia rozpoczyna się dla wszystkich pracowników w momencie podjęcia pracy za wynagrodzeniem. 

Wsparcie specjalisty z AOK Nordost

W dniu rozpoczęcia zatrudnienia zaczyna się również członkostwo w AOK Nordost i kasie chorych. Pracownicy kasy chorych mogą zarejestrować się w ciągu 24 godzin w AOK Nordost.

Na pytania z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy, które są związane z prawem ubezpieczeń społecznych, mogą odpowiedzieć bezpośrednio nasi zewnętrzni eksperci z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy.

Współpraca AOK Nordost z klientem

Innym tematem do współpracy może być zarządzanie zdrowiem zawodowym. W tym celu przygotowywane są indywidualne oferty dostosowane do potrzeb firmy.  

Szczególne cechy ubezpieczonych w AOK Nordost:

  • preferencyjne traktowanie w centrum brandmed w Słubicach.
  • usługi medyczne i środki zaradcze rozliczane są bezpośrednio z AOK Nordost
  • ubezpieczony może scedować swoje roszczenia na brandmed w ramach zwrotu kosztów, tak aby usługodawca mógł rozliczyć się bezpośrednio z AOK Nordost                                                                                               

Specjalizacje medyczne w brandmed Centrum:  medycyna ogólna, choroby wewnętrzne, chirurgia, ortopedia, kardiologia, urologia, neurologia, dermatologia, psychologia, psychiatria. 

Jako Connector Germany pomagamy polskim przedsiębiorcom zakładaniu spółek GmbH oraz w dalszym funkcjonowaniu w niemieckim otoczeniu prawnym. W przypadku chęci współpracy z AOK Nordost zapraszamy do kontaktu!

O autorze Jens-Uwe Winkler – Chętnie wspieram i doradzam firmom, które decydują się na założenie filii, oddziału lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech w kwestiach związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.   

 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved