Nowe kierunki rozwoju gospodarki w Niemczech na rok 2022

Zgodnie ze słowami Ursuli von der Leyen, które padły podczas jej przemówienia w Parlamencie Europejskim w dniu 19 października 2021, kierunek inwestycji i celów wyznaczony dla Unii Europejskiej to NextGenerationEU. Pod tym hasłem kryją się wielomiliardowe inwestycje rozwijające tzw. Europejski Zielony Ład, cyfryzację i sektor farmaceutyczny. 

Niemiecka gospodarka w roku 2022

Niemiecka gospodarka bezwzględnie będzie podążała za nowo wyznaczonymi trendami. Rozwój obejmie: transformację cyfrową (do 2030 roku), zmniejszenie emisyjności gospodarki gazów cieplarnianych (netto o co najmniej 55% do 2030 r.), jak również ulepszenie sektora medycznego i farmakologicznego. 

Ww. gałęzie rynku będą rozwijane i promowane przez niemieckie firmy, zmienią się również oczekiwania stawiane polskim eksporterom. Pójdą za tym nowe normy i oczekiwania niemieckich firm wobec polskich dostawców, którzy będą musieli się dopasować do wymogów.

Cyfryzacja pociągnie za sobą specjalistów, firmy działające w sektorze finansowym oraz optymalizacji produkcyjnej i cyber security. Zielona gospodarka da szansę na rozwój działalności energetycznej. 

Liczba wolnych miejsc pracy dla specjalistów IT na niemieckim rynku pracy wynosi obecnie około 86 tys. Dane te przedstawiane są przez stowarzyszenie branżowe Bitkom. Polska kształci świetną kadrę IT i inżynierską. 

Już teraz Instytucje Otoczenia Biznesu z Niemiec coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach. Organizują one spotkania, konferencje oraz targi w celu budowania wspólnych rozwiązań ekonomiczno-technologicznych. 

Polskie firmy cechuje elastyczność, umiejętność adaptacji do otoczenia zewnętrznego – jest to uwarunkowane historycznie. Niemieckie firmy są często wysoko wyspecjalizowane, a duża standaryzacja i procesowość uniemożliwiają zwinne ruchy i wdrażanie innowacji. To właśnie szansa dla polskich przedsiębiorców. 

Już teraz polskie firmy wprowadzają ulepszenia w procesie produkcji, które mają na celu ograniczenie ich wpływu na środowisko. Aby ułatwić ten proces, uczestniczą one w globalnym systemie zarządzania środowiskowego. Niektóre dołączyły do projektu resources SAVED, którego celem jest ochrona zasobów naturalnych poprzez recykling.

Jakie polskie firmy mają szansę? 

Przewiduje się wyjątkowo wysokie stopy wzrostu dla takich sektorów przemysłu jak: budowa maszyn, przemysł tekstylny i metalowy. Prognozuje się solidny rozwój w sektorze chemicznym i farmaceutycznym, oraz w transporcie i logistyce. Jeżeli polskie firmy działające ww. sektorach uzupełnią i dostosują swoje rozwiązania do wymagań na rynku niemieckim mogą liczyć na sukces. Muszą one wówczas spełnić założenia o redukcji śladu węglowego, digitalizacji czy lepszej dostępności do usług medycznych.

Tekst powstał jako komentarz do artykułu tworzonego przez portal money.pl. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem, w którym znajduje się komentarz Connector Germany oraz innych specjalistów branży ekonomicznej.

Jako Connector Germany pomagamy polskim przedsiębiorcom w założeniu swojego biznesu w Niemczech.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!  
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved