Leasing auta ciężarowego w Niemczech

Przewidywalność, elastyczność i bezpieczeństwo.

Umowa leasingowa na auta ciężarowe w Niemczech umożliwia precyzyjne dopasowanie pojazdu do wymagań firmy. Pozwala ona na elastyczność w kwestii wielkości floty – w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa na rynku. Natomiast przewidywalności kosztów miesięcznych zapewnia bezpieczeństwo finansowe działalności.  

Leasing jako forma finansowania auta ciężarowego w Niemczech

Leasing auta ciężarowego w Niemczech to optymalny sposób finansowania zakupu samochodu. Największą korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość wymiany samochodu na nowy bez dodatkowych kosztów dla firmy. Dobrze sformułowana umowa leasingowa pozwala na zaplanowanie stałego kosztu utrzymania floty – nawet w przypadku usterek i unieruchomienia pojazdu. Określane w umowie warunki ramowe np. usługi konserwacyjne /naprawcze, ubezpieczenie oraz zapewnienie auta zastępczego zapewniają ciągłość łańcucha logistycznego. Po zakończeniu leasingu można dokonać wykupu auta na preferencyjnych warunkach. Ponadto leasing nie jest kredytem, a jedynie umową najmu i może być finansowany z bieżących dochodów firmy, a więc nie obciąża linii kredytowej przedsiębiorstwa. 

Leasing auta ciężarowego w Niemczech a kwestia własności

Różnica pomiędzy leasingiem auta ciężarowego a zakupem ratalnym pojazdu polega na formie własności. Leasingowane ciężarówki pozostają własnością firmy leasingowej, tz. nie pojawiają się we własnym bilansie firmy.  Leasingobiorca płaci miesięczne raty za użytkowanie, a po zakończonym okresie musi zwrócić pojazd leasingodawcy. W taki sposób oszczędza się płynność i linię kredytową w banku. Sprawia to, że leasing samochodów ciężarowych jest atrakcyjny dla sektora MŚP.  Umowę leasingową można również zawrzeć z opcją wykupu pojazdu, wówczas przy podpisaniu umowy określa się kwotę rezydualną. To prognozowana cena samochodu, za jaką będzie można go odkupić i jest ona określona w pierwotnej umowie najmu. Kwota ta ustalana jest na podstawie typu i cech pojazdu, okresu obowiązywania umowy leasingowej oraz rocznego przebiegu.

Warunki leasingu auta ciężarowego w Niemczech

W celu podpisania umowy leasingowej na auto ciężarowe w Niemczech firma musi posiadać udowodnioną zdolność kredytową. Informacje takie przekazywane są przez firmę zajmującą się zbieraniem informacji na temat wypłacalności osób trzecich – Schufa. Leasingodawcy często wymagają analizy biznesowej (BWA), która dostarcza informacji o rentowności firmy. BWA może być przeszkodą dla młodych firm – brak danych może spowodować odrzucenie wniosku o udzielenie leasingu. Istnieje wówczas możliwość alternatywnych rozwiązań np. wniesienie jednorazowej opłaty specjalnej; wpłacenie depozytu w wysokości około 25 procent wartości pojazdu. Jak również uzyskanie poręczenia – udzielonego przez dyrektora zarządzającego lub wspólnika firmy. W tym przypadku konieczne jest, aby poręczenie wykazywało wystarczającą zdolność kredytową.

Dokumenty wymagane do podpisania umowy leasingowej w Niemczech

Pomimo różnic w wymaganiach poszczególnych firm leasingowych zazwyczaj  należy przedstawić:

  • samoocenę – najczęściej wydawana przez firmę leasingową;
  • kopię dowodu osobistego lub paszportu dyrektora zarządzającego;
  • w przypadku najemców zagranicznych: zezwolenie na pobyt wraz z potwierdzeniem rejestracji od dyrektora zarządzającego;
  • wyciąg z rejestru handlowego;
  • ocenę biznesową (BWA);
  • Dla firm jednoosobowych i freelancerów: powiadomienie doradcy podatkowego o rodzaju i rozpoczęciu działalności na własny rachunek oraz o wpisie do izby lub ewidencji zawodowej.

Jak sprawdzić własne możliwości leasingowe

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z kalkulatorów leasingu samochodów ciężarowych. Istnieje również możliwość konsultacji z bankiem prowadzącym leasing pojazdów ciężarowych lub tradycyjnie skonsultować się bezpośrednio leasingodawcą. Odnośniki do kilku ww. stron znajdują się poniżej:

Bank – GEFA Bank
kalkulator leasingu samochodów ciężarowych ABC Finance
kalkulator leasingu samochodów ciężarowych Leasingrechner

Szukając firmy leasingowej uważać należy na oferty bez wymagań raportu Schufy i sprawdzania zdolności kredytowej, ponieważ najczęściej są to umowy obarczone są wysokimi kosztami ukrytymi. 

We wszystkich działaniach Twoją organizację mogą wesprzeć takie firmy jak Connector Germany, które zadbają o najwyższe standardy oraz bezpieczeństwo obsługi w trakcie procesu podpisywania umowy leasingowej. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved