Inwestor z Niemiec – standardy obsługi inwestora zagranicznego

Wspólny cel nie może być jedyną cechą łączącą nas z naszym potencjalnym inwestorem. Wypracowując drogę do sukcesu potrzebne jest wzajemne zrozumienie oraz zniwelowanie “różnic kulturowych”. 

Kluczowe jest zrozumienie partnerstwa. Wchodząc we współpracę z inwestorem z Niemiec (jak również innych krajów) należy go traktować zarówno jako klienta jak również jako naszego partnera.

Komunikacja ze względu na różnice kulturowe może stać się naszą piętą achillesową. Unikniemy takiej sytuacji posługując się czystymi komunikatami. Nie zakładajmy, że nasze  założenia i oczekiwania są oczywiste. Pytajmy, wyjaśniamy a informację zwrotną o ew. błędach potraktujmy jako wskazówkę do poprawy naszych działań. 

Wysoki poziom obsługi oraz kultury osobistej w kontaktach z inwestorem jak również, naszymi współpracownikami buduje obraz naszej organizacji jako miejsca bezpiecznego i profesjonalnego. Płynność działania na każdym etapie obsługi inwestorów zapewnią procedury. Ujednolicone i proste zasady działania przybliżają do osiągnięcia celu i dają poczucie bezpieczeństwa naszym klientom. Natomiast prowadzenie negocjacji mających na celu maksymalizację zysków dla obu stron będzie gwarancją sukcesu.     

Kilka prostych zasad w kontaktach z inwestorem zagranicznym.

Zasady jakimi należy się kierować tworząc system pracy z naszym partnerem inwestycyjnym powinny zawierać następujące wytyczne: przypisz koordynatora do inwestora. Osoba ta będzie miała za zadanie wsparcie oraz sprawne wydanie dokumentów dotyczących spraw partnerów biznesowych. Opiekun klienta powinien wspierać proces decyzyjny i inwestycyjny nie dopuszczając do powstawania w nich barier lub przeszkód. Do obowiązków łącznika pomiędzy organizacjami należy przygotowywanie wizyty, spotkań pomiędzy kontrahentami, przedstawicielami władz, dostawców mediów, przedstawicielami współpracujących firm. Istotną rolą koordynatora będzie również prowadzenie monitoringu działań inwestora w celu określania statusu projektu. 

Przygotuj się do spotkania biznesowego. Opracuj ofertę i materiały dot. informacji gospodarczych o obszarze inwestycji lub o jego potencjale inwestycyjnym. Zadbaj o aktualną bazę informacji – czytelną stronę internetową, uporządkowane materiały ofertowe.

Dokumentacja to nie wszystko – pamiętaj – za wizerunek firmy odpowiadają również uczestnicy spotkań biznesowych. Znajomość zasad savoir vivre, protokołu dyplomatycznego, przygotowanie i obeznanie z wystąpieniami publicznymi, stosowny strój biznesowy – to podstawa.

Wizyta inwestora musi być zaplanowana i przewidziana wcześniej, tak aby spotkanie mogło przebiegać bez zakłóceń, koniecznie należy ustalić plany i oczekiwania inwestora. Dokonaj podziału zadań i ról osób uczestniczących w spotkaniu, a w harmonogramie wizyty uwzględnij takie elementy jak dojazd, posiłki, przerwy – idealne do nawiązania bliższych relacji z klientem. 

We wszystkich działaniach Twoją organizację mogą wesprzeć takie firmy jak Connector Germany, które zadbają o najwyższe standardy obsługi inwestorów zagranicznych. 

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
+ 48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved