Niemiecki MedTech 2021: siła napędowa wzrostu i wyzwania

Artykuł gościnny dla Connector Germany

Autor: Manfred C. Beeres – Kierownik działu komunikacji | BVMed – Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Medycznych

Niemiecki przemysł technologii medycznych 2021: siła napędowa wzrostu i wyzwania

Branża techniki medycznej – w skrócie MedTech – jest ważną częścią sektora opieki zdrowotnej w Niemczech. Firmy z branży MedTech zatrudniają ponad 235 000 osób i zapewniają tyle samo miejsc pracy w sektorach powiązanych. Sektor MedTech w Niemczech jest silnie zdominowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 93 proc. firm z branży MedTech zatrudnia mniej niż 250 osób, czyli należy do MŚP. Kwestie dotyczące MŚP mają zatem ogromne znaczenie. Sektor ten jest ważną siłą napędową postępu w medycynie w Niemczech. W tym celu podejmowane są bardzo intensywne prace badawcze. Firmy z branży MedTech inwestują średnio około 9 procent swoich obrotów w badania i rozwój. Niemiecka technika medyczna cieszy się dużym powodzeniem na rynku światowym. Kontyngent eksportowy w 2020 roku wynosił około 65 procent. Obrót krajowy wynosi ponad 33 mld euro. 

Wyzwania: MDR i Koronawirus

Niemieckie przedsiębiorstwa z branży MedTech stoją obecnie w obliczu poważnych wyzwań. Z jednej strony wynika to z ciągle rosnących wymagań prawnych, np. wynikających z prawa ochrony środowiska z jego zakazami dotyczącymi substancji lub z rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych MDR. Z drugiej strony, oczywiście, jest to spowodowane skutkami pandemii COVID-19. Nasze przedsiębiorstwa cierpią przede wszystkim z powodu odkładania zaplanowanych operacji, mniejszej liczby wizyt u lekarza, a tym samym mniejszej liczby recept. Spadki sprzedaży o 30, 40 procent nie są rzadkością w niektórych częściach branży – i zagrażają istnieniu małych firm.

Mamy nadzieję, że kryzys związany z Koronawirusem – tak zły, jak jest – będzie miał również pozytywne skutki. Pandemia pokazała bowiem bardzo wyraźnie, jak niezbędne są produkty medyczne dla ochrony zdrowia ludzi. Dotyczy to tak różnych dziedzin, jak medyczne produkty ochronne, produkty dezynfekcyjne i higieniczne, nowoczesne technologie dla intensywnej opieki medycznej lub aplikacje telemedyczne. Kryzys związany z Koronawirusem uwypuklił złożoność łańcuchów dostaw i sieci produkcyjnych w branży wyrobów medycznych. Koniecznie musimy zapewnić swobodny przepływ towarów na całym świecie, nawet w czasach kryzysu. Globalne łańcuchy dostaw nie mogą być zakłócane przez interwencje rządowe. 

Sondaż: spadek sprzedaży w branży MedTech – MŚP potrzebują wsparcia

Z aktualnego badania branży przeprowadzonego przez niemieckie stowarzyszenie MedTech BVMed wynika, że pandemia COVID-19 wywarła również ogromny wpływ na branżę medyczną. Przedsiębiorstwa zrzeszone w BVMed spodziewają się związanego z pandemią spadku obrotów średnio o 4,9 procent – po wzroście obrotów o 3,3 procent w roku poprzednim. Krach dotyka głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto nastąpi gwałtowny spadek eksportu, który jest tak ważny dla tego przemysłu. 

Firmy z branży MedTech widzą największe przeszkody dla dalszego rozwoju branży w znacznie zwiększonych wymaganiach regulacyjnych, np. poprzez rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych (MDR). 

Co należy zrobić?

Na szczeblu europejskim potrzebujemy pragmatycznych rozwiązań, aby wszystkie produkty mogły być certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych i aby były dostępne dla użytkowników i pacjentów. 

Na szczeblu krajowym branża pracuje nad wzmocnieniem Niemiec jako miejsca produkcji i badań poprzez uznanie przemysłu wyrobów medycznych, który charakteryzują małe i średnie przedsiębiorstwa, za wiodący rynek i silny czynnik gospodarczy. Chcemy zapewnić szybki dostęp do innowacji w zakresie nowoczesnych technologii medycznych, w szczególności również w zakresie cyfrowych aplikacji zdrowotnych. Chcemy skoordynowanych środków przeciwko oczywistym deficytom w opiece, na przykład w zakresie cukrzycy, otyłości lub chorób układu krążenia. 

W perspektywie średnio- i długoterminowej potrzebujemy dialogu w całym społeczeństwie na temat znaczenia Niemiec jako lokalizacji dla technologii medycznych oraz programów wsparcia gospodarczego dla branży wyrobów medycznych, którą w przeważającej mierze charakteryzują małe i średnie przedsiębiorstwa – w miarę możliwości skoordynowanego na szczeblu europejskim.

Dokąd zmierza ta podróż?

Technologia medyczna to dynamicznie rozwijający się sektor. Około jednej trzeciej obrotów producenci uzyskują z produktów, które mają nie więcej niż trzy lata. Postęp w technologii medycznej jest odpowiednio szybki. 

Dzięki nowoczesnym procesom medyczno-technicznym zabiegi chirurgiczne stają się coraz łagodniejsze. Chirurgów wspiera nawigacja wspomagana komputerowo. Technologie medyczne i IT rozwijają się razem. Obiecujące dziedziny technologii, takie jak biotechnologia i nanotechnologia, zdobywają coraz większą popularność w medycynie. 

W opracowaniu dotyczącym technologii medycznej Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych jako trzy najważniejsze trendy w technice medycznej wymienia się komputeryzację, miniaturyzację i funkcje molekularne.

Jedno jest pewne: nowoczesne technologie medyczne będą w przyszłości wyznaczać nowe standardy. Potrzebna jest szeroka debata społeczna na temat tego, jak radzić sobie z postępem technologii medycznych. Jak my, jako społeczeństwo, chcemy radzić sobie z innowacjami w przyszłości? Jakie znaczenie dla pacjentów ma terminowe udostępnienie innowacyjnych technologii medycznych? Jakie ryzyko jest uzasadnione dla jakiej korzyści? Ile przeszkód tworzymy lub usuwamy, aby zapewnić naszym pacjentom możliwie najlepsze i niedrogie leczenie? To są ważne i trudne pytania, które musimy przedyskutować wspólnie z partnerami w systemie opieki zdrowotnej.

O autorze:

Manfred Beeres jest szefem działu komunikacji w BVMed, zastępcą dyrektora zarządzającego BVMed Academy i redaktorem miesięcznego serwisu informacyjnego MedInsight Germany.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy! 
+ 48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved