Internacjonalizacja polskiego przedsiębiorstwa

Sukces firmy można rozumieć na wiele sposobów. O sukcesie można mówić już wtedy, kiedy firma przetrwała na rynku i zaczyna przynosić pierwsze dochody. Sukcesem jest także osiągnięcie pierwszego milionowego przychodu. Dla wielu firm sukces wiąże się jednak dopiero z ekspansją poza granice kraju. Internacjonalizacja działalności firmy, to wyzwanie przed którym warto stanąć. Warto też pozyskać wsparcie finansowe.

Internacjonalizacja, czyli co?

Najprościej rzecz ujmując internacjonalizacja jest wyjściem przedsiębiorstwa ze swoją działalnością poza rynek krajowy i rozszerzenie tej działalności na rynki zagraniczne. Możliwości dla internacjonalizacji jest wiele. Najczęściej proces ten zaczyna się od kooperacji z doświadczonym partnerem biznesowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca ma możliwość poznania nowego rynku i jego specyfiki. Jednocześnie zaangażowanie we współpracy z partnerem zagranicznym pochłania znacznie mniej zasobów finansowych, osobowych i czasowych, niż samodzielne wejście na rynek zagraniczny.

Internacjonalizacja, ale w jakiej formie?

Najpopularniejszą formą samodzielnego wejścia na rynek zagraniczny jest oczywiście bezpośredni eksport własnych produktów. Z tej formy ekspansji korzysta ponad 50% przedsiębiorstw. Inne popularne sposoby internacjonalizowania przedsiębiorstwa to między innymi:

  • założenie oddziału firmy,
  • założenie spółki zależnej,
  • licencjonowanie,
  • franczyza.

Strategia jaką przyjmie konkretna firma podczas umiędzynaradawiania swojej działalności, zależy od trzech głównych czynników:

  • celów, jakie ona przed sobą stawia,
  • dostępu do danego rynku oraz jego atrakcyjność,
  • możliwej do osiągnięcia pozycji rynkowej.

Internacjonalizacja, ale jak ją sfinansować?

Ekspansję na rynki zagraniczne można oczywiście finansować z własnych środków lub z kredytów. Można też skorzystać z konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Przedsiębiorca, który uzyska dofinansowanie z PARPu, może wykorzystać je na wszelkie usługi doradcze, dzięki którym opracuje i przygotuje nowy model biznesowy. Pieniądze może wydać także na udział w międzynarodowych targach i wystawach. Kosztem kwalifikowanym będą też wszelkie działania marketingowo-reklamowe związane z internacjonalizacją swojego przedsiębiorstwa. Ważne jest również, że dofinansowanie może wykorzystać na zakup nieruchomości, a także dóbr niematerialnych i prawnych, które pomogą mu umiędzynarodowić przedsiębiorstwo.

Konkurs PARP

Do konkursu mogą przystąpić firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziby lub oddziały znajdują się na terenie pięciu wschodnich województw Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pierwszy nabór wniosków trwał do 28 maja, a od 4 sierpnia do 7 września 2020 roku trwa druga runda.

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie swoich działań w wysokości 800 tys. złotych, co obejmie 85 procent kosztów projektu. Warunkiem jest wkład własny w wysokości 15% i posiadanie przynajmniej jednego produktu, który jest oferowany w Polsce i posiada potencjał wejścia na przynajmniej jeden rynek zagraniczny.

Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej PARP.

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy!
Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku
. Connector Germany  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami w tekstach.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved