Wprowadzenie wody źródlanej na rynek niemiecki / normy prawne

Aktualne rozporządzenie w sprawie wód mineralnych i stołowych pod niemiecką nazwą „Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineral- und Tafelwasser-Verordnung) – Min/TafelWV” definiuje zasady wprowadzenia wody źródlanej na rynek niemiecki. Dotyczy to produkcji, uzdatniania i wprowadzania do obrotu naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i stołowej, jak również innych produktów w opakowaniach jednostkowych przeznaczonych do sprzedaży konsumentom z butelkowaną wodą pitną.

Woda źródlana, podobnie jak naturalna woda mineralna, musi pochodzić z podziemnego źródła i być pakowana u źródła w opakowanie adresowane do konsumenta. Woda musi spełniać kryteria mające zastosowanie do wody pitnej. Oficjalne dopuszczenie lub zezwolenie na dopuszczenie do użytku nie jest wymagane. Podobnie jak naturalna woda mineralna, woda źródlana może być poddawana tylko kilku określonym procesom produkcji i oczyszczania. Dozwolone jest jedynie dodawanie dwutlenku węgla, natomiast inne dodatki nie mogą być stosowane. 

W trzeciej części Min/TableWV określono definicję oraz wymagania dla wody źródlanej. 

Woda źródlana to woda, która:
1) pochodzi z zasobów wód podziemnych i została pozyskana z jednego lub kilku źródeł naturalnych lub sztucznie uzyskanych źródeł,

2) nie została poddana żadnym procesom podczas produkcji lub została poddana tylko procesom dopuszczonym w § 6 ust. 1 i z ust. 2 i 3.

Etykietowanie zgodnie z § 14 „Rozporządzenia w sprawie wód mineralnych i stołowych” musi być przeprowadzone z podaniem nazwy „woda źródlana” oraz miejscem i nazwą źródła. W przypadku wody źródlanej, do której dodano dwutlenek węgla, może zostać dodane odniesienie do tego faktu. Odniesienia do składników (wyciąg z analizy) lub do specjalnych właściwości nie są wymagane, ale możliwe. Dopuszczalne wartości mikrobiologiczne są określone w „Rozporządzeniu w sprawie wód mineralnych i stołowych”, natomiast dopuszczalne wartości chemiczne w „Rozporządzeniu w sprawie wód pitnych”.

W przypadku, gdy woda źródlana została uzdatniona, może być wprowadzona do obrotu handlowego tylko wtedy, gdy następujące informacje są wyraźnie widoczne, czytelne i nieusuwalne oraz są oznaczone na pojemniku, np:

 a) „Woda ta została poddana zatwierdzonemu procesowi utleniania przy użyciu powietrza wzbogaconego w ozon”, pod warunkiem, że miała miejsce obróbka przy użyciu powietrza wzbogaconego w ozon,

b) „Woda ta została poddana autoryzowanemu procesowi adsorpcji”, jeżeli woda ta została poddana procesowi usuwania fluorków (ustanowionemu w rozporządzeniu UE 115/2010 ustanawiającym warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych, art. 4, http://data.europa.eu/eli/reg/2010/115/oj ).

Ponadto nie wolno podawać żadnych wprowadzających w błąd informacji o wodzie źródlanej – patrz § 15 „Rozporządzenia w sprawie wód mineralnych i stołowych”. Wprowadzające w błąd stwierdzenia takie jak „Sprudel” (woda gazowana), „Brunnen” (studnia) lub fantazyjne nazwy przypominające wodę mineralną są zabronione. 

Odnośnie pakowania:

Zakładając, że woda jest pakowana w plastikowe pojemniki/butelki, należy zapytać producenta tworzywa sztucznego o udokumentowanie, że jest ono odpowiednie do kontaktu z żywnością. Najlepszym sposobem na to jest tzw. deklaracja zgodności. Wymóg deklaracji zgodności wynika również z „Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi” oraz z „Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi”.

Jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu i rozmowy!

Zadzwoń: +48 791 091 229

Wszystkie informacje publikowane na naszej stronie są pisane i sprawdzane przez ekspertów z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich dokładności, ponieważ prawa i przepisy podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu zawsze konsultuj się ze specjalistą w konkretnym przypadku.

Obserwuj nas

© 2020 All Rights Reserved